– Det är inte så många bitar som saknas nu, säger hon.

Nu satsas det som aldrig förr på att få människor att hitta till Östgötaleden. Med sina 140 mil är den Sveriges längsta vandringsled och för något år sedan utsågs den till en av Sveriges vackraste leder. Sedan den började anläggas någon gång på 1970-talet har den byggts ut i omgångar. De senaste åren har flera nya sträckor invigts. En slinga runt Borensberg, vid Västanvik, Tjällmo och Godegård är nyligen tillkomna sträckor. För att Östgötaleden ska kunna bli komplett saknas nu bara några sträckor mellan Godegård och Finspång samt mellan Borghamn och Vadstena, vidare till Motala.

– När det gäller Vadstena diskuterar vi ett samarbete med Pilgrimscentrum som ordnar pilgrimsvandringar. Men den leden ibland går på vägar, och det försöker vi undvika, så vi tittar på andra sträckor som kan vara lämpliga.

Artikelbild

| Britt-Louise Nilsson hoppas att hela leden snart ska hänga ihop.

Motala kommun som nyligen anlagt en etapp längs Vättern arbetar nu på att få till avtal med olika markägare för att skapa ytterligare lämpliga sträckor. Bland annat är kommunen sugen på att skapa en led ansluten till Mjölby kommun via Skänninge.

– Östgötaleden går genom olika typer av natur, säger Britt-Louise Nilsson. Den går genom eklandskap, i skärgården, genom slättlandskap, längs Vättern, genom urskog och på höga branter. Ja, det mesta finns här.

Region Östergötland har det samordnande ansvaret för Östgötaleden. 700 000 kronor har regionen per år för att tillgänglighetsanpassa vissa delar av leden, skapa interaktiva kartor, bygga broar och spänger med mera. Varje kommun betalar i sin tur en vis summa per mil till de föreningar och andra som sköter de olika etapperna.

– Varje vår röjer de och kontrollerar att markeringarna syns som de ska, säger Britt-Louise Nilsson. För att vandraren ska kunna känna sig trygg ska man alltid kunna se nästa markering från den man står vid.

Artikelbild

| Östgötaleden är landets längsta vandringsled.

Även under hösten görs en tillsyn av leden. Det händer dock då och då att vissa sträckor som inte nyttjas så ofta växer igen.

– Då kan man höra av sig till vår funktionslåda via mejl så kontaktar jag den som är ansvarig för just den delen.

Artikelbild

Från Vassviksberget har man en sagolik utsikt över Norra Vi-fjärden med byn och kyrkan.

Just nu pågår också ett arbete med att öka tillgängligheten på leden.

– Tillsammans med Funktionsrätt Östergötland ska vi göra en inventering på tre-fyra ställen för att få veta hur vi kan göra på bästa sätt. Det kan till exempel handla om hur skyltar ska utformas eller om ha fler bilder och filmer på hemsidan som visar hur det verkligen ser ut på en viss sträcka.

Artikelbild

| Skönnarboleden norr om Tjällmo går genom historiska marker.

Arbetet med den digitala kartan på Östgötaledens hemsida där man kan se de olika etapperna börjar bli färdig Under våren kommer kartan börja fungera så att man ska kunna skriva ut just den led man är intresserad av.

Hur många som nyttjar Östgötaleden är svårt att säga även om en del kommuner genomför mätningar då och då. Britt-Louise Nilsson tror att det går att göra en hel del för att få folk att hitta till leden.

Artikelbild

| Vid Ågelsjön iutanför Norrköping är en speciell barnslinga på gång

– Vandring är jättehett nu och här finns potential för olika entreprenörer att till exempel utnyttja leden för att kunna erbjuda olika vandringspaket. Det görs redan till exempel i Malexander och kring Omberg. Men det finns säkert utrymme för fler.

Det är dock inte Britt-Louise Nilssons uppdrag. Hon och hennes kolleger skapar infrastrukturen och förutstättningarna för olika aktiviteter längs leden. Sedan är det upp till entreprenörer och andra att själva hitta på sätt att nyttja den på.

Artikelbild

| Morgon vid Torrö.

Däremot är det hon som ansvarar för att leden får fler kulturella inslag. Tanken är leden i varje kommun ska smyckas med lokalt förankrad litteratur illustrerad av lokala konstnärer. Ellen Keyleden i Ödeshög har sedan tidigare tio tavlor med Ellen Keycitat med tillhörande konstverk av Mattias Liljeqvist. Vilken dag som helst kommer Kinda kommuns bidrag med citat av Gerda Antti med illustrationer av Anna Helldorff från tryckeriet. Därefter står Motala på tur med citat av Verner von Heidenstam och illustraryone av Carl-Fredrik Holtermann.

– Det handlar om att lyfta det lokala, säger hon och berättar att en särskild barnslinga vid Ågelsjön i Norrköpings kommun är på gång med bilder av av barnboksförfattaren Jonna Björnstjerna.

Artikelbild

| Skönnarboleden startar cirka sju kilometer norr om Tjällmo.

Nytt för i år är hälsovandringarna den 21 april som kommer att arrangeras på tre platser längs Östgötaleden. Då kommer politiker och tjänstemän finnas på plats för att diskutera naturens inverkan på hälsa.

– Det är ett sätt att lyfta folkhälsofrågorna på, berättar Britt-Louise Nilsson som hoppas att det ska bli ett årligt evenemang.