Bostäder Gamla Kirsebergsanstalten i Malmö kan göras om till bostäder. Bakom planerna står kommunala bostadsbolaget MKB, som vill bygga bostäder, kontor, förskola och butiker, enligt ett pressutskick från Malmö stad.

Nu har stadsbyggnadsnämnden gett grönt ljus åt att ta fram en detaljplan över området, och det kan bli uppemot 250 bostäder i området.

Fängelset, som stängdes 2015, är över 100 år gammalt. Byggnaden har enligt kommunen ett kulturhistoriskt värde – med sin direktörsvilla och parkliknande trädgårdsmiljöer – som ska tas tillvara vid en ombyggnad.

"Det här är en unik möjlighet till ett mycket speciellt boende och jag är glad att det nu har tagits ytterligare steg för att göra det här möjligt. Omvandlingen är också en möjlighet till fler hyresrätter i centrala Malmö, vilket det alltid finns ett behov av", säger Sofia Hedén (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande, i pressmeddelandet.