Kooperativet Lantmännen lägger på fredagen fram ett åtgärdspaket på 220 miljoner kronor för att stötta sina medlemmar. I spåren av torkan görs nu en extra utbetalning till bönderna. Nästan en kvarts miljard är mycket pengar, men utslaget på alla lantbruk i landet blir det inga jättesummor.

– Det är en balansgång. Vi kan inte försätta oss i en situation som vingklipper Lantmännen finansiellt på flera års sikt, då kommer vi som lantbrukare och medlemmar missgynnas av det. Så detta bedömer man som en lagom nivå, säger Michael Hübsch, ordförande Lantmännen distrikt Östergötland.

Peter Borring, ordförande LRF Östergötland välkomnar åtgärdspaketet.

– Alla parter i livsmedlens värdekedja borde göra som Lantmännen och titta på hur de skulle kunna bidra till en stärkt likviditet på gårdsnivå. 220 miljoner låter som väldigt mycket pengar, men det blir inte så mycket per gård. Däremot är signalvärdet väldigt viktigt.

Både Borring och Hübsch tycker det är viktigt att alla försöker hålla igen på sina marginaler för att stötta lantbrukarna. Samtidigt passar Peter Borring på att ge Lantmännen en släng av sleven.

– Jag, som växtodlare, kan ju fundera på hur mitt foderspannmål som säljs till Lantmännen för 1.90 sedan kostar ett antal tioöringar upp när min granne ska köpa in det som foder.

Michael Hübsch håller med om att den rådande situationen kan skapa spänningar mellan olika lantbrukare.

– Det kostar att hantera spannmålen, men det jobbar man hela tiden med att effektivisera. Nu är det rena börsrallyt på alla typer av foderråvaror. Priset hinner gå upp från det att någon sålt till dess att det går ut till den som köper.