Vid 13-tiden på lördagen försvann strömmen på Nyköping lasarett. Patienterna på akutmottagningen flyttades till en primärvårdsjour, och tre patienter på intensivvårdsavdelningen evakuerades till Mälarsjukhuset. Först efter nästan sex timmar var strömmen tillbaka.

Har man viktiga anläggningar så bör man ha dubblerade lösningar för reservkraft, säger Jan-Olof Olsson på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) till SVT.
Det ena ska kunna brinna upp utan att verksamheten påverkas. Men så vitt jag vet är det bara de stora sjukhusen som har dubbla reservlösningar, säger Jan-Olof Olsson.

Enligt Olsson har det hänt flera gånger de senaste åren att sjukhus blivit strömlösa – i Södertälje, Örebro och på Sunderby sjukhus i Norrbotten.

Det var i samband med ett planerat underhållsarbete på elsystemet vid Nyköpings lasarett som ett fel uppstod. Såväl den ordinarie strömförsörjningen som reservkraften slogs ut. De livsviktiga apparater som var kopplade till patienter kunde dock drivas av batterier.