På torsdagen valde överåklagare Gunnar Stetler, chef för riksenheten mot korruption, att begära den mutmisstänkte chefen häktad.

Mannen är på sannolika skäl misstänkt för tre fall av grovt mutbrott och två fall av grov trolöshet mot huvudman. Brotten ska ha begåtts i Norrköping under åren 2006 - 2010 (se faktaruta).

 

Gunnar Stetler var på torsdagen fortsatt förtegen om utredningen:

- Men eftersom det rör sig om grovt mutbrott får man dra slutsatsen att det är allvarligt. Vanligtvis handlar det om betydande belopp.

Överåklagaren vill inte berätta om fler personer är misstänkta eller sitter frihetsberövade i ärendet.

Kriminalvårdens generaldirektör, Lars Nylén, säger:

- Jag vet att polisen har lämnat in en framställan om att få en massa kopior på handlingar som rör fastighetsfrågor i Kriminalvården.

Den misstänkte har arbetat i toppositioner på flera myndigheter och rekryterades av Lars Nylén till Kriminalvården. Mannen arbetade tidigare på Rikspolisstyrelsen och anklagades 2006 för att ha riggat en upphandling i Linköping.

 

Upphandlingen rörde lokaler till polisens administrativa centrum. Två anbud kom in. Trots att Garnisonsfastigheter erbjöd ett billigare alternativ och större ytor valde polisen lokalerna i Tornet.

Rikspolisstyrelsen gjorde senare en utredning som visade att utvärderingen av de två anbuden var "kraftig vinklad eller till och med riggad".

Rikspolisstyrelsen pekade ut den nu brottsmisstänkte mannen som ansvarig. Detta ledde dock inte till något rättsligt efterspel. Inte heller gick det att riva upp det ingångna hyresavtalet.

 

Riksrevisionen, som har till uppgift att granska statlig verksamhet, har tidigare kritiserat Kriminalvårdens upphandlingsverksamhet.

Enligt Riksrevisionen var Kriminalvårdens interna styrning och kontroll av upphandling inom fastighetsområdet otillfredsställande. Riskrevisionen upptäckte också brister i konsultavtal.

 

Häktningsförhandlingen mot toppchefen kommer att hållas i Norrköpings tingsrätt i dag, fredag, på eftermiddagen.

Toppchefen försvaras av advokat Rune Brännström:

- Han bestrider att han skulle ha gjort sig skyldig till brott på alla punkter.

Hur har din klient reagerat?

- Han är ganska lugn och samlad.