Skolverket finansierade tidigare qulais-kollen, som nu utförs i privat regi. Av 75 förskolor som granskats i år fick fem över 100 poäng, däribland Armbandet och Kättsätter med 105 poäng. Bara två förskolor fick högre poäng, 107. Armbandet och Kättsätter metodik kallas Drömmen om det goda, där massage, yoga och qigong-övningar gör barnen avstressade. Det har lett till lägre ljudnivå och att både barn och personal är mindre stressade. Sjukskrivningen för personalen är tämligen låg.

Metodiken etablerades 1995 i Stockholms gymnasier, men infördes 2001 på förskolan av Ann-Kristin Källström Sundgren som i 18 år varit förskolechef på Armbandet ochKättsätter.

– Jag är pionjär, säger hon. Metodiken sprids vidare via nätverk med samma namn och finns i exempelvis Nya Zeeland och Brasilien.

– De har kollat varenda pärm och all dokumentation, ja verkligen förhört oss, säger hon om qualis-undersökningen.

Nätverkets generalsekreterare Marie Boris-Möller och skolkommunalrådet Olle Johansson (S) uppvaktade När qualis-resultatet firades på tisdagen. Barnen visade qigong- och yogaövningar och demonstrerade massage. Ann-Kristin Källström Sundgren öppnade paketet med en stor flagga som visar att man är en förskola med kvalitet.

– Vi har ingen flaggstång här, men det har de på Kättsätter, säger hon. Olle Johansson skrattar och säger:

– Det får vi ordna i investeringsbudgeten!