– Vi har sett att det behövs ett regelverk för hur man ska arbeta med detta, säger Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör.

Därför skjuts stoppet fram till 1 februari eller kanske 1 mars i väntan på att en regelhandbok tas fram. Magnus Johansson pratar till exempel om behovet av tydliga regler för semestrar.

– Om man ansöker en viss tid innan ska man vara garanterad att få, säger han och påpekar att det heller inte blir något totalt stopp, utan att det ska finnas möjlighet att söka dispens.

Ändå finns personal som uppfattar att stoppet redan gäller?

– Det beror på att vi började jobba med det redan förra året. Chefer har börjat med det i den mån man är redo.

LÄS MER: Personalkostnaden inom vård och omsorg måste bantas

LÄS MER: Oroliga undersköterskor efter beskedet

LÄS MER: Facket ser stora risker med stoppet

En majoritet i vård- och omsorgsnämnden klubbade på torsdagseftermiddagen igenom nämndens internbudget, som innebär stora neddragningar på timvikarier. Vänsterpartiet reserverade sig och ville gå till fullmäktige och begära mera pengar.

Moderaterna fick igenom ett yrkande som innebär att konsekvenserna av vikariestoppet ska följas upp av nämnden i april.

– Självklart ska vi noggrant följa effekterna av beslutet för att säkerställa att det inte blir några orimliga konsekvenser för brukare eller personal, säger Olle Vikmång (S), nämndens ordförande.

Förra årets personalkostnad låg 66 miljoner över nämndens budget.

För i år har nämnden, precis som de flesta andra nämnder, fått ett sparbeting på tre procent från kommunfullmäktige. När hänsyn tagits till alla intäkter och kostnader blir det totalt 91 miljoner kronor som nämnden måste minska sina kostnader med jämfört med förra året.

Förra året använde nämndens olika verksamheter tillsammans timvikarier motsvarande 400 årsarbeten. Nu ska hälften av dem bort. Totalt har verksamheterna drygt 3 500 årsarbetare.

– Bemanningen ska inte sänkas. Det är behovet av timvikarier som ska minskas, säger Magnus Johansson.

I kommunen har anställda rätt till heltid och det gör att en del enheter i bland kan ha en övertalighet medan andra tar in timvikarier för att klara sin verksamhet. Planen är att en grupp av enheter i stället ska hjälpa varandra. Personal kan få gå in på en annan enhet än den där man vanligen arbetar.

– Vi måste ha en rörligare verksamhet. Det är en logistisk utmaning, det är det ingen tvekan om, men vi tror att det är möjligt att klara med bibehållen kvalitet. På sikt är jag övertygad om att det här blir bättre för både medarbetare och verksamhet, säger Magnus Johansson.