Kommunala Hyresbostäder har för 49 miljoner kronor köpt fastigheterna Jungfrun 3 (Andreas kvarn) och intilliggande Munken 18 av Forsbecks Eftr. AB i Skänninge, som handlat med spannmål i hamnen sedan 1963. Hyresbostäder säljer Jungfrun 3 till fastighetsbolaget Mannersons från Linköping.

– Byggnadens exteriör ska behållas, säger Mannersons vd Carl-Fredrik Grönhagen om det gamla stenhuset från 1889 och berättar att det även ska bli publika verksamheter förutom bostäder.

I Munken kan Hyresbostäder bygga runt 200 bostäder. Där ska det också bli publika lokaler och besöksmål. Det är än oklart vad det blir– och byggstarten beräknas ske tidigast år 2021. Men kanske ett utomhusbad?

Artikelbild

| Hamnporten. Andreas kvarn (huset i bakgrunden) köps av fastighetsbolaget Mannersons. Det ska byggas om och bli entré till nya området Inre Hamnen. Från vänster: Per-Magnus Johansson, vd Forsbecks, Carl-Fredrik Grönhagen, vd Mannersons, Kikki Liljeblad, kommunalråd och Lars Löfgren, marknadschef i Hyresbostäder.

– Visionen är att Johannisborgs slottsruin ska bli stadspark, säger kommunalrådet Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden.

– Till Västra Hamnen i Malmö åker folk från hela staden för att sola och bada, säger hon och tänker sig att Inre Hamnen ska bli något liknande.

En plats som lockar folk från hela Norrköping. Forsbecks har fått en ny tomt i hamnen och ska där bygga en ny spannmålssilo.

– Den ska bli något större och modernare och stenen ska bytas ut mot annat materiel, säger Forsbecks vd Per-Magnus Johansson.

Genom den här fastighetsaffären möjliggörs nu också detaljplanearbetet för det nya bostadsområdet.

Tidigast 2021 beräknas byggstarten för Munken. Jungfrun ligger också några år fram i tiden.