Bland de åtgärder som föreslås finns hyreskontrakt som anger hur många personer som maximalt får bo i bostaden och en utvecklad tillsyn från bygg- och miljöskyddsnämndens sida.

En utredning, som kommunen gjort, visar att barn bor trängre än äldre och utrikesfödda trängre än personer som är födda i Sverige.

Totalt i kommunen finns det 8 500 personer som är folkbokförda på en adress som ger dem mindre än 15 kvadratmeters bostadsyta per person.

Artikelbild

| Det handlar inte om att sätta dit människor, utan om att se till att de inte utnyttjas, säger Martin Andreae, kommundirektör.

Det är ingen definition av trångboddhet.

– Men någonstans där kanske det börjar bli kritiskt, förklarar Jörgen Jonsson, som varit koordinator för utredningen.

Trångboddhet kan leda till stress, konflikter och social isolering. Den som bor trångt kan ha svårt att sova. Barn kan få svårt att göra läxor. För nyanlända kan integrationen försvåras.

– Vi har tittat på de företeelser där personer tjänar pengar på redan utsatta människor. De som är mest exploaterade på den svenska bostadsmarknaden är de nyanlända. De är också mest desperata. Problemet är att det finns litet intresse hos personerna själva att detta uppmärksammas. Om man bor någonstans till ockerhyra och skulle anmäla det blir man ju av med sin bostad och hamnar i en ännu värre situation, säger Martin Andreae, kommundirektör och ansvarig för utredningen.

Utredningen tar upp flera möjligheter för personer att tjäna pengar på bostadsbristen genom svarthandel med adresser, olovlig andrahandsuthyrning, falska arbetsgivarintyg och bidragsfusk.

Till exempel upptäcktes en lägenhet på 65 kvadratmeter där 44 personer var folkbokförda. Det kan finnas flera anledningar till att man betalar för att få skrivas på en adress. För att få ett arbete, studera eller ta del av Arbetsförmedlingens etableringsplan för nyanlända måste man ha en folkbokföringsadress. Man kanske bor inneboende någonstans där man inte får skriva sig.

– Det vi vill göra nu är att göra det svårare att missbruka systemet. Det handlar inte om att sätta dit de här människorna, utan om att se till att de inte utnyttjas, säger Marin Andreae.

Hur bostadssituationen för de som blir av med sin bostad ska lösas är nästa steg, säger Martin Andreae.

Nu ska kommunstyrelsen ska ta ställning till de förslag som presenteras i utredningen.

Ett handlar om att kommunen ska föreslå bostadsföretag att skriva in i hyreskontrakten hur många som maximalt får bo i lägenheten, vilket ger möjlighet att säga upp kontraktet på grund av trångboddhet.

Ett annat förslag är att bygg- och miljöskyddskontoret ska utveckla sitt tillsynsarbete, till exempel skulle ett kriterium för tillsyn kunna vara om onormalt många personer är folkbokförda på en lägenhet.

En samverkansgrupp med representanter för bland andra kommunen, bostadsföretag, Skatteverket och Migrationsverket är ytterligare ett.

I utredningen konstateras att åtgärderna med stor sannolikhet kommer att innebära att en del personer måste lämna sin bostad och då hitta nytt boende. Många av dem kommer sannolikt att vända sig till kommunen för att söka hjälp. Det finns en risk för att kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd till tillfälliga bostäder ökar.

Den styrande Kvartetten vill att förvaltningen ska få i uppdrag att jobba utifrån förslagen, men med ett tillägg om social hänsyn.

– Vi måste försäkra oss om att vi har möjlighet att hjälpa enskilda individer som kan komma i kläm, säger Lars Stjernkvist (S).