Den 27 december 2014 gjordes ett polisingripande på en adress i Norrköping. Där hittades 26 cannabisplantor samt 145 narkotikaklassade tabletter. En 62-årig man har erkänt att narkotikan är hans men han och polisen är oense om en sak. Nämligen hur man egentligen ska väga cannabis.

Mannen menar att det visserligen är rätt antal plantor men att polisens uppmätning av att det är 204 gram cannabis inte stämmer. Dels menar 62-åringen att det enbart var åtta eller nio plantor som stod i blom, och eftersom man inte använder hela plantan går det bara att räkna vikten på de delar som det går att utvinna narkotika ur. Mannen säger också att polisen har vägt plantorna i lägenheten och att de då inte kan ha varit i torkad form. Om de hade vägts i torkat skick tror 62-åringen att det hade rört sig om ungefär 50 gram. Tingsrätten finner dock att uppgifterna från Nationellt forensiskt centrum, NFC, där de uppger att plantorna i torkat skick väger sammanlagt 204 gram är mer trovärdiga än 62-åringens egna uträkningar.

Mannen döms nu för två fall av narkotikabrott, dels för odlingen och tabletterna men också för att ha haft cannabis i blodet, till samhällstjänst och villkorlig dom.