Har det förekommit hot mot poliser i dessa sammanhang?