Norrköping Trafiken på våra vägar ökar hela tiden, smartphones ska kunna hjälpa till att undvika bilköer. Det visar färsk forskning från KTH.

Intelligenta trafiksystem skulle kunna ta hjälp av olika elektroniska sensorer som känner av trafikintensiteten. Dock är det dyrt att köpa in sådana sensorer och eftersom nästan alla har en smartphone lämpar det sig utmärkt att använda en sådan som sensor istället.

Men det finns två större problem med den här idén, dels otillräcklig säkerhet och dels oskyddad personlig integritet. På KTH har man forskat i just de här faktorerna och kommit fram till hur de ska lösas.

När det gäller säkerheten så måste åtkomstkontroll och ett inloggningssystem installeras. När det gäller användarintegritet är det däremot svårare.

-  För det första måste användaren vara anonym gentemot alla andra användare och enheter i systemet. För det andra ska information som skickas in i en följd inte kunna länkas till varandra, säger Vasileios Manolopoulos.