- Alla ni som är här i dag och som bär mobiltelefon, kan registreras från och med i dag, skriker Torbjörn Wester från Piratpartiet i en megafon. Han är uppflugen på kanten till fontänen på Tyska torget och runt honom står ett trettiotal ungdomar från olika ungdomsförbund.

1 maj började det så kallade datalagringsdirektivet att gälla. Det innebär att telefoni- och dataoperatörer måste lagra information om trafiken i minst sex månader. Det är detta som har fått både Vänsterpartiets och Piratpartiets ungdomsförbund samt mer ovana demonstranter från både Moderaternas och Folkpartiets ungdomsförbund att ge sig ut på 1 maj.

- Den här lagen inskränker den personliga integriteten och de mänskliga rättigheterna. Vi vill väcka opinion kring en fråga som borde ha fått ett större genomslag hos folk, säger Johan Weinerhall från moderata ungdomsförbundet.

Artikelbild

| -En lag som många ungdomsförbund enas om är oacceptabel, säger Torbjörn Wester från Piratpartiet om datalagringsdirektivet.

Bredvid honom står muf:are med plakat med texten "stoppa datalagringsdirektivet". John Weinerhalls åsikt, och kamraternas, går emot moderpartiet i frågan.

- Vi ungdomar kan inte acceptera att det registreras vilka vi kommunicerar med, vi köper inte partiets ståndpunkt, säger han.

Tobias Holmberg från Ung Vänster tror att det är för att de yngre använder internet flitigare, och på ett annat sätt än den äldre generationen, som många unga är emot datalagringsdirektivet.

- Vi ser vad internet är och vad detta kommer innebära för oss som alltid är uppkopplade, säger han, medan han rör sig mot de andra demonstranterna som har börjat samla ihop sig i en klunga.