Norrköping Mången urbota Norrköpingsbo är missnöjd över att Hageby Centrum inte heter så längre. På Facebook muttras det i massor.

"Löjligt att byta namn", skriver Gunnel Johansson-Randhawa.

"1966 var jag på invigningen. Då hette det Hageby Centrum. Det heter det nu också", fastslår Holger Thell.

Artikelbild

Och Pentti Salmenranta, som startat gruppen Vi som tänker fortsätta kalla Hageby Centrum för Hageby Centrum, hävdar bestämt att "Hageby ligger där det ligger".

I skrivande stund verkar 421 stycken hålla med.

Så var det sagt.

Misslyckade namnbyten bör faktiskt reclaimas: Nya Parken, Domino, Lindö FF.

Ja, tänk om Lindö FF skulle återta SK Pampus med argumenten att Lindö har lite dålig klang och att världens centrum finns i Pampushamnen. Hageby Centrum lanserades just som världens centrum, en tydlig hänvisning till Hagebys mångkulturella karaktär. Dåliga rykten och lågt anseende skulle växlas mot lokal stolthet.

Ett tag.

Nu pyser ilskan ut över att se stadsdelens namn bytas ut mot ett varumärke som skulle kunna appliceras på vad som helst - och som också gör det. Fler än jag har noterat att det nya namnet delas med två behandlingshem i Norrköping.

Samtidigt anslår Norrköpings kultur- och fritidsnämnd pengar för att flytta in Hageby bibliotek i gallerian. Kommer det att heta Hageby bibliotek i fortsättningen också?

Bibliotek Mirum låter inte särskilt bra.

När jag skrev om denna nyhet för ett par veckor sedan, betonades det att dåvarande Hageby Centrum skulle ses som ett modernt torg: här var man inte bara kund utan också medborgare. Biblioteket skulle stimulera samhällsmedborgaren, läxläsaren och den shoppande flerspråkiga småbarnsmamman.

Namnbytet i Hageby tyder på att man först och främst ska vara kund, och det är väl tveksamt om biblioteksflytten skulle bli av om kommersen för alla butiker i Hageby Centrum varit lyckosam.

Kommunen vill nå nya grupper. Lokaliseringen i Hagebyskolans byggnad anses inte locka dem i tillräcklig omfattning. Det är säkert sant. Men vad händer med biblioteksverksamheten i en - trots alla vackra torgtankar - i en kommersiell miljö?

Har det inte prövats några spårvagnshållplatser bort? Låg inte Navestads bibliotek i Navestads Centrum?

För ett tiotal år sedan tillbringade jag en dag på Stadsbiblioteket
i Norrköping. Jag pratade med så många jag kunde, städerskan som bonade golven, komvuxeleverna som pluggade, de som först upptäckte att internet kunde vara nåt för biblioteken, den dåvarande oblyge bibliotekschefen samt en tillrest reporter som anlänt enbart för att skildra bibbans framgångssaga.

De flesta framhöll biblioteket som en fristad.

Det känns som det var länge sedan.