Barn kan tänka. Så lyder budskapet som får barn, föräldrar och personal vid Diamantens skola att brista ut i glädjeyra.

Att något stort är på gång märks på stämningen utanför Diamantens skola i Navestad. Bara att gå till skolan en lördag är ovanligt. Barn springer mellan de kompisar, lärare och föräldrar som rektorn Stephan Andersson har bett medverka i en film mot kränkningar. En kille från filmbolaget ETK media ger instruktioner i megafon.

– Sprid ut er på bredden! ropar han.

Artikelbild

| "Barn kan tänka". Ett budskap svårt att säga emot.

Rektorn kliver upp på en bänk för att få igång statisterna.

– När banderollen rullas ut, där uppifrån fönstret, ska vi jubla som på en fotbollsmatch! säger rektorn som är den som författat manuset till filmen.

För finanserna står regeringens kultursatsning Skapande skola.

Sedan tidigare jobbar Diamantens skola med fredssamtal, kallade "Pax" efter latinets fred. Skolans nollvision vad gäller kränkningar 2013 kallas för 13-0.

Artikelbild

| Stephan Andersson, rektor för Diamantens skola.

Åttaårige Adam Hamami går i ettan.

– 13-0 betyder att vi inte ska behöva ha några fler Pax-samtal under det här året, säger han.

Artikelbild

| Bråkfri skola. Åttaårige Adam Hamami vet vad projektet 13-0 står för.

Hans lärare Lina Rask förklarar hur skolans vuxna tänker.

– Vi har ett salutogent synsätt, där vi utgår ifrån det goda hos varje individ.

Artikelbild

Så är det dags för inspelning.

– Vi ska bli första skola i världen som lyckas med det här! ropar rektorn innan han kliver ner i folksamlingen.

Filmteamets kran filmar publikhavet snett uppifrån. Från megafonen hörs: "Banderoll!"

Tre ord rullar ut över skolans vägg och följs, precis som det var tänkt, av publikens jubel. "Barn kan tänka"lyder banderollen. Ord som är svåra att säga emot.

Artikelbild

– Det har inte alltid varit självklart att skolvärlden har sett barn som tänkande individer, säger Stephan Andersson.

Filmen kommer snart ut på Youtube.