Rökförbud inne i hyreslägenheter har blivit vanligare på senare år i Sverige. Men det här kan vara första gången som en hyresvärd förbjuder rökning även utanför bostaden, som på balkonger, vid entréer och på innergårdar. Lundbergs hyresavtal har från och med årsskiftet en sådan klausul, medan befintliga hyresgäster inte formellt omfattas.

Hyresgästföreningens förbundsjurist Susanna Skogsberg känner inte till något tidigare fall där en hyresvärd infört ett så omfattande förbud. Hon menar att det över huvud taget inte är juridiskt möjligt att ha en sådan bestämmelse.

– Det ska vara samma villkor för alla hyresgäster. Man kan inte ha en klausul för bara nya hyresgäster, det vill säga att vissa får röka men inte andra, det går inte, säger hon.

Artikelbild

Susanna Skogsberg påpekar också att ett lokalt rökförbud kan bli verkningslöst eftersom det i princip inte är förbjudet att röka i eller i anslutning till bostäder.

– Vad händer om man skriver på avtalet och ändå röker? Jo, man kan bli uppsagd. Det lär inte hyresgästen acceptera och då går det till hyresnämnden. Rökning klassas då som störning, och det ska mycket till för att det ska handla om en tillräckligt stor störning. Jag känner inte till något fall där någon till slut blivit uppsagd på grund av rökning, säger Susanna Skogsberg.