Turerna har varit många kring framtiden för det kommunala evenemangsbolaget Upplev Norrköping. Under onsdagen togs ett stort kliv mot det avslutande kapitlet. Då fattade nämligen styrelsen för moderbolaget Rådhus AB att Upplev ska läggas ner.

Förslaget som läggs fram till kommunfullmäktige är att verksamheten överförs till förvaltningen.

Bolagets uppgifter ska fördelas mellan kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt kommunikationsavdelningen. Personal och pengar flyttas över från Upplev.

– Det känns bra att vi nu kommit fram till det här beslutet. Framför allt är det skönt för de anställda att få besked, säger Lars Stjernkvist (S), ordförande i Rådhus AB.

Beslutet fattades i samband med att Rådhus presenterade den översyn man gjort av Upplev Norrköping. Översynen innehöll för- och nackdelar med att behålla verksamheten i dess nuvarande form, alternativt föra över den till kommunal förvaltning.

– Norrköping kommer att fortsätta arrangera framgångsrika evenemang. Nu samlas alla arrangemang, små som stora, hos kultur- och fritidsnämnden, säger Stjernkvist.

Men styrelsen var inte överens. Moderaterna är inte nöjda med dagens beslut, de vill fortsätta att driva Upplev Norrköping som ett kommunalt bolag.

– Jag vill se fortsatt verksamhet i kommunal bolagsform men med mer fokus på att Upplev ska ha en beställarfunktion som handlar upp tjänster. Det är nyckeln som gör att kommunen inte behöver konkurrera med det privata näringslivet inom branschen, men ändå behåller kontrollen över evenemang som är viktiga för Norrköping, säger Bengt Sand (M), vice ordförande, i ett pressmeddelande.