– Det är ett internationellt känt klätterområde, säger kommunens ekolog Eva Siljeholm som är glad över att området nu klassas som naturreservat. Hon berättar att området har över 200 klätterleder och att det besöks även vintertid för isklättring på de lodräta bergsväggarna, skridskoåkning och pimpelfiske. Länsstyrelsen beslutade nyligen att området ska bli naturreservat för att skydda gammelskogenm och gynna friluftslivet och de fina vattenvärdena. Området är 347 hektar stort, varav drygt 100 hektar består av vatten. Sommartid besöks badstranden som nu ska göras mer tillgänglig, så att även funktionshindrade kan ta sig fram där.

– Vi hjälper till med skötselplanen. Vi tar hand om människorna, ordnar med badplatsen och friluftslivet, och Länsstyrelsen sköter själva området, säger Eva Siljeholm och berättar att hon nu håller på att planera en vandringsled till fornborgen.

– Holmen ägde förut skogen i området, men nu har det skett ett markbyte så Holmen har fått mark av Sveaskog, alltså av staten, berättar Eva Siljeholm. Detta markbyte har möjliggjort reservatsbildningen.

Artikelbild

| Ågelsjön är en populär badsjö.

– Det är ett fantastiskt område med höga berg, fina sjöar, riktigt gammal skog med tall, gran och en hel del ekar, säger hon och tillägger:

– Det mest magnifika är de lodräta kipporna med skrevor.

Djurlivet består bland annat av kräftdjur som levt kvar i området sedan istiden, och storlommar.