Det var i samband med att Trafikverket gjorde en inspektion av bron som beslutet fattades.

– Under en tid har en utredning pågått kring denna bro, säger Thomas Johansson som är mediekommunikatör vid Trafikverket.

– Nu ansåg man att bärigheten var så nedsatt att bron stängs för all trafik.

Artikelbild

| Bron är i så dåligt skick att den måste bytas ut.

Någon renovering eller förstärkning av bron över järnvägen är inte aktuellt. Den är i allt för dåligt skick för detta.

– Den finns med i vår investeringsplan och tanken var att en bro skulle byggas år 2020. Nu får vi försöka skynda på det arbetet.

Kommer en ny bro över järnvägen kunna vara på plats till sommaren?

– Nej, det är nog inte rimligt att tro, säger Thomas Johansson.

Artikelbild

| Hindet på vägen stoppar både fordon och gående från att nyttja bron.

– Det som är positivt i detta är trots allt att säkerheten är god. Att vi upptäckte att bron var dålig innan någon olycka hände.

Under tiden som bron är satt ur spel kommer trafiken att dirigeras om vilket gör att många bilister får ta långa omvägar.