I arbetet med vård- och omsorgsnämndens internbudget för förra året fick Moderaterna igenom att vård- och omsorgskontoret skulle utreda det koncept som används i Munkedals kommun, där hemtjänsten lagar dagens huvudmål hemma hos hemtjänsttagare.

Utredningen har kommit fram till att det kräver mera tid och skulle kosta från 41,5 miljoner till 74 miljoner mera beroende på om det räcker med 15 minuter eller krävs 30.

– I dagens ekonomiska läge ser jag inte att vi har utrymme för en så stora förändring, säger Olle Vikmång (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Artikelbild

| Minst 41 miljoner extra skulle varm lunch kosta, enligt en färsk utredning.

I samma ärende ligger också ett förslag om att förlänga dagens avtal om kylda lunchlådor från Sodexo med ett år och att inleda arbetet med att ta fram underlag för en ny upphandling. Det ska göras i samråd med representanter från kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för funktionshinderfrågor.

Vänsterpartiets ledamot i nämnden, Ricardo Olivares, ser flera fördelar med konceptet från Munkedal.

– Det är en bra tanke, men inte nu. Vi har inte budgeterat för det och vi har inte resurser.

Han betonar vikten av att involvera de båda råden i arbetet med att ta fram underlag för en upphandling.

Moderaten Anna Sotkasiira Wik är andra vice ordförande i nämnden. Hon reagerar på att utredningens beräkningar utgår från att alla med matdistribution från hemtjänsten skulle omfattas av konceptet.

– Det har aldrig varit avsikten från vår sida, säger hon.

Moderaterna vill att människor ska kunna välja mellan flera alternativ, också kylda lunchlådor och utkörd varmhållen mat.

– Vi förstår den ekonomiska situationen och därav är vi lite försiktigare just nu, säger hon.

Moderaterna hade dessutom 35 miljoner kronor mindre än Kvartetten till vård- och omsorgsnämnden i sitt budgetförslag för i år.

Anna Sotkasiira Wik förklarar att hon inser att det kommer att ta tid att göra förändringar när det gäller maten.

– Och upphandlingen förstår jag ju att vi behöver ta ett beslut om. Vi kan inte låta brukarna vara utan mat, säger hon.

Den kylda maten, med sju lunchlådor som levereras en gång i veckan, infördes för tio år sedan och den diskuterades mycket särskilt de första åren. Störst var nog kritiken mot den kokta potatisen i lådorna. I den senaste upphandlingen infördes möjligheten för den som vill att byta ut den mot potatisgratäng, klyftpotatis eller ris.