Sedan Moderaternas fullmäktigegrupp i måndags petade Fredrik Bergqvist svarade han med att rikta hård kritik mot Moderaternas gruppledare Sophia Jarl, bland annat i en artikel i NT. Till Folkbladet sade han dessutom att "hon är en katastrof för partiet, de andra allianspartierna vill inte ha med oss att göra".

Vi har frågat gruppledarna för Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna om de tycker det påståendet stämmer – och om det har blivit svårare att komma överens med Moderaterna sedan partiet bytte ledning i Norrköping efter valet 2014.

Två av kommunalråden, Karin Jonsson (C) och Reidar Svedahl (L), kopplar det försämrade samarbetet till Moderaternas ledning.

Artikelbild

| Reidar Svedahl (L) tycker inte att ledarskapet i Moderaterna i Norrköping inbjuder till ett bra samarbete.

"Vi vill ju inte lägga oss i det, men rent generellt kan man väl säga att jag upplever M som ett väldigt toppstyrt parti, ledningen har också ett väldigt dåligt tonläge i debatten mot både C och övriga Allianspartier. Detta har gjort att avståndet till M blivit allt större och samarbetet inom Kvartetten har stärkts", skriver Karin Jonsson i sms till oss.

Reidar Svedahl tycker inte att ledarskapet i Moderaterna i Norrköping just nu inbjuder till ett bra samarbete.

– Vi trivs bra i kvartetten. Det samarbetet fungerar utmärkt. Vi tycker att det är konstruktivt och bra. Vi har inte lockats att starta ett samarbete med den nuvarande ledningen i Moderaterna, säger han.

Samtidigt säger han att Liberalerna har mycket gemensamt med Moderaterna i vissa politiska frågor, exempelvis när det gäller företagsamhet och LOV, det vill säga Lagen om valfrihetssystem som innebär att omsorgstagaren ska få välja vem som ska ge omsorg.

Artikelbild

Karin Jonsson (C) upplever Moderaterna som ett väldigt toppstyrt parti.

– Det är mycket möjligt att styret i Norrköping skulle se annorlunda ut om Moderaterna hade en annan ledning, säger han.

Kommunalrådet Eva-Britt Sjöberg (KD) upplever att Kristdemokraterna har haft ett gott samarbete med moderater och övriga oppositionspartier i nämnderna.

Artikelbild

| Eva-Britt Sjöberg (KD) säger att Moderaterna ofta ändrar ståndpunkt när ett ärende passerat nämnden och ska upp i fullmäktige.

"Det som har varit problematiskt är trots att vi diskuterat och kommit fram till ett gemensamt ställningstagande i nämnderna så har Moderaterna senare ändrat ståndpunkt när ett ärende passerat nämnden och kommit upp till fullmäktige för beslut. Detta har gjort det svårt att veta vad partiet tycker eller avser att rösta i slutänden, otydlighet kan skapa förvirring och försvåra samarbete. Denna otydlighet och snabba vändningar har vi inte upplevt vid tidigare samarbeten med Moderaterna i Norrköping", skriver hon.

Moderaternas gruppledare Sophia Jarl tycker att det är svårt att värdera kritiken.

– Frågan är vilken ledning för Moderaterna som gruppledarna för L, C och KD skulle känna sig nöjda med. Jag har själv haft ingående samtal med dessa där budskapet varit detsamma som nu, men riktat mot min företrädare Fredrik Bergqvist. Därför är det svårt att värdera kritiken och vad den egentligen skulle betyda om Alliansen haft möjlighet att styra Norrköping efter ett val, säger hon.

Hon menar att kritiken hänger ihop med hennes roll som oppositionsråd.

– Det är klart att de tycker att jag är besvärlig för att jag är kritisk mot att L, C och KD har valt att styra med S i minoritet. Kvartettens vardag skulle så klart bli mycket enklare om vi moderater mer lättvindigt stöttade Kvartettens politik. Men det stödet kan ju inte komma villkorslöst.