Avspärrningarna är hävda och poliserna börjar försvinna runt Stadsbiblioteket. Efter knivskärningen får tre skadade personer vård på sjukhus.

En kvinna, ungefärlig ålder 21 år, är allvarligt skadad och hennes tillstånd är allvarligt. Hon är inlagd för vård på intensivvårdsavdelning.

En man, ungefärlig ålder 24 år, är allvarligt skadad och tillståndet är allvarlig. Han har opererats akut.

Artikelbild

| Blodigt dåd. Avspärrningarna är nu hävda och blodet på bilden är bortspolat av räddningstjänsten.

En andra kvinna, ungefärlig ålder 40 år, är lindrigt skadad och tillståndet är stabilt. Hon får kvarstanna på Vrinnevisjukhuset för observation.