– Det är inte så ofta man ser en så felaktig hantering hos en kommun, säger advokat Jerker Öhrfeldt, som är kvinnans juridiska ombud.

Den 19 december förra året beslutade Norrköpings kommun att skilja kvinnan, som hade en allmän visstidsanställningpå en skola, från hennes anställning. Hennes sista arbetsdag var den 20 januari.

Kvinnan och hennes juridiska ombud anser dock att beslutet är att betrakta som en uppsägning i strid med anställningsskyddslagen, eftersom det inte fanns saklig grund för uppsägningen. Hon har därför stämt kommunen och yrkar på att uppsägningen ska ogiltigförklaras. Dessutom begär hon att tingsrätten ska förplikta kommunen att betala ett skadestånd på 130000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot anställningsskyddslagen.

Kvinnan vill inte uttala sig själv, utan hänvisar till advokat Jerker Öhrfeldt. Han anser att Norrköpings kommun gjort flera fel i samband med uppsägningen.

– Arbetsgivaren har den fulla bevisbördan, men här har man stoppat huvudet i sanden och svarar inte på mina mejl trots att en kommun är skyldig att göra det enligt förvaltningslagen, säger han.

Han berättar dock att han har fått ett kort meddelande där arbetsgivaren medger att man hanterat uppsägningen felaktigt.

NT har tagit del av mejlet, där en förhandlare på Norrköpings kommun skriver: "Arbetsgivaren har hanterat uppsägningen felaktigt vilket innebär att ( den anställdas namn) visstidsanställning kommer att fortlöpa enligt gällande avtal".

– Trots att de medger den felaktiga uppsägningen skickades min klient bryskt hem från jobbet i fredags, säger han.

Han pekar också på att arbetsgivaren inte gett kvinnan någon skriftlig varning eller på annat sätt låtit henne få veta att hon riskerade uppsägning.

– Arbetsgivaren är skyldig att kalla till en överläggning och ska också ange en korrekt besvärshänvisning om hur man överklagar beslutet. Det har man inte heller gjort, säger Jerker Öhrfeldt.

Han ifrågasätter också att kommunen inte heller undersökt om det fanns någon möjlighet att omplacera kvinnan.

– Med tanke på kommunen annonserat ut många tjänster borde det finnas flera andra tjänster som hon hade kunnat omplaceras till, men de har inte ens undersökt det. Kommunens agerande har fått allvarliga konsekvenser för kvinnan och därför ska de betala skadestånd till henne, säger han.

Carl-Johan Rydberg, förhandlingschef i Norrköpings kommun, konstaterar att den här uppsägningen hanterats felaktigt, därför har kvinnan fortfarande kvar sin anställning på en skola.

– Här har någon rutin brustit. När det handlar om uppsägningar så ska vi på personalavdelningen pröva om det är rätt väg att gå. Men vi har inte haft det här som ärende hos oss, säger han.

Han tror också att det handlar om okunskap.

– Rektorernas specialitet är inte arbetsrätt, utan pedagogisk utveckling. Därför kände de antagligen inte till att samma krav ställs vid uppsägningar av personer med visstidsanställningar som tillsvidareanställningar. Här har vi ett utvecklingsområde. Vi måste bli bättre på att tydliggöra för verksamheterna att samma krav ställs.

När det gäller de andra bristerna i hanteringen av uppsägningen, som Jerker Öhrfeldt påpekat, väljer Carl-Johan Rydberg att inte yttra sig.

– Det får vi ta vid domstolsförhandlingshandlingen, säger han.