– Förfärligt. Just att de har levt under det så länge och att de är så utlämnade, säger Iris Pettersson, verksamhetschef på vård- och omsorgskontoret, som svar på frågan hur hon skulle beskriva det som de unga, vuxna, funktionsnedsatta personerna på gruppboendet har utsatts för.

Utredningen som gjorts visar att missförhållandena kan ha pågått under flera år, även om Iris Pettersson inte tror att det började med slag och sparkar, utan att gränserna har förskjutits vartefter.

– Det handlar om ett förhållningssätt. Det har förändrats successivt och blivit sjukt till slut, säger Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör.

Just att det har varit en successiv förändring kan vara en förklaring till att ingen utanför boendet har reagerat på förändringar hos de som bott på enheten.

Det var i början av september som en medarbetare på boendet kom till enhetschefen, som har ansvar för flera enheter, och visade en inspelning av hur en på boendet behandlades.

En utredning inleddes och polisanmälan gjordes.

Först en person och sedan ytterligare tre stängdes snabbt av från jobbet. Några veckor senare varslades de fyra om avsked. Enligt förhandlingsprotokollet ansåg fackförbundet Kommunal inte att det fanns saklig grund för avsked, men Lena Lundqvist på Kommunal förklarar att förbundet inte kommer att ge någon kommentar överhuvudtaget om det som hänt.

I handlingar från processen finns sammanfattningar av grunderna för avsked och där står bland annat om en hård ton, om hur en anställd använt ordet idioter om de boende. Det står om fasthållning, hot, slag, sparkar och strypgrepp. Ingen person har fått sådana skador att läkarvård har behövts.

Hur har detta kunnat pågå?

– En del i problematiken är att det är en liten grupp, säger Magnus Johansson, och förklarar att det är ett litet boende och att som de bor där och personalen har varit tillsammans länge.

–  Det har blivit en instängd grupp. Man har tappat professionaliteten.

I den ligger också att reagera tidigt om något blir fel.

– Det här är ett svårt jobb. Man kan inte förutse allt man ställs inför, men man behöver hela tiden ha medvetenheten så att man till exempel kan tänka "Det här blev inte bra. Jag tog för hårt i personen ". Och så att man redan då rapporterar för att se att "så där ska vi inte göra" och för att tänka "hur ska vi göra för att det inte ska bli så igen".

Nyligen uppdagades också att en anställd på ett korttidsboende använt våld mot ett barn. Den personen arbetar inte heller kvar.

Vad är ert ansvar i detta?

– När vi konstaterade att vi såg det här på två enheter på väldigt kort tid insåg vi att vi måste försäkra oss om att det inte förekommer någon annanstans, säger Magnus Johansson.

Extern personal har tagits in för att besöka en rad gruppboende. Utifrån vad som då kommer fram räknar Magnus Johansson med något slags större utbildningsinsats för alla anställda på gruppboenden. Han pratar om ett värdegrundsarbete och kanske praktisk handledning i vardagen snarare än teoretisk utbildning, för i de här båda fallen hade de anställda fått sådan utbildning, men av något skäl inte lyckats omsätta kunskapen i det dagliga arbetet.

– Vi har väldigt många enheter som fungerar bra och väldigt många bra medarbetare, men bara risken att sådant här skulle kunna förekomma på fler ställen är skäl nog att göra en sådan här insats, säger Magnus Johansson.