Läs mer: Joannas jobb: Färglägga nya husen.

Nybyggda Mjölnaren, som ligger på Västgötegatan, Mäster Påvels gränd och Tunnbindaregatan, har utsetts till bästa HSB-projekt 2017–2018. Motiveringen är bland annat att man har byggt nytt och tilltalande i en gammal miljö, och skapat en levande förening med gott om plats för gemenskap.

Det är flera parametrar som spelar in för att lyckats.

Artikelbild

| "De gav mig fria tyglar, samtidigt var de noggranna", säger Joanna Pierre som var ansvarig för färgsättningen.

– Det fina projektklimatet bygger på att flera av entreprenörerna och konsulterna har jobbat med oss i tidigare liknande projekt, säger Magnus Eriksson, projektledare på HSB Östra.

– Och det är inte minst ett väldigt bra läge, och husen tar upp platsen bra.

Magnus berättar att de under processen varit noga med färgsättningen för att passa in i omgivningen.

– Flera förslag förkastades innan vi hittade rätt tack vare Joanna Pierre, som har gjort den slutgiltiga färgsättningen.

Artikelbild

| Kvarteret Mjölnaren har fått pris som bästa HSB-projekt.

Joanna Pierre hade kommunens gestaltningsprogram att förhålla sig till.

– Kvarteret ska ta hänsyn till den kulturhistoriska miljö som finns här, säger hon.

Artikelbild

| Kvarteret Mjölnaren har fått pris som bästa HSB-projekt.

Joanna säger att den kraftiga röda färgen harmonierar hela vägen nedför gatan, de olika färgerna ska prata med varandra.

– Det är inget gemene man ska tänka på. Det ska bara kännas bra, helt enkelt.

Artikelbild

| Kvarteret Mjölnaren har fått pris som bästa HSB-projekt.

Hon anser sig ha haft stort inflytande över processen.

– De gav mig fria tyglar, samtidigt var de noggranna. Oftast i sådana här projekt levererar jag ett färgprogram, sedan hörs vi inte mer. Men här har de hela tiden plockat in mig och diskuterat medan byggandet fortfarande pågick. Det är viktigt att vara med hela processen för ett bra slutresultat.

Är du nöjd med ditt jobb?

– Jag är nöjd till 95 procent. Man blir aldrig helt nöjd, men det blev bra!