Det är en positiv trend för arbetsmarknaden i Östergötland och trenden tycks vara än mer positiv för nästa år. Det visar de intervjusvar med drygt 500 arbetsgivare som ligger till grund för Arbetsförmedlingens prognos för 2015-2016.

– Det är den internationella konjunkturen som svängt. Östergötland är ett exportberoende län och det påverkar. Samtidigt ser vi att konjunkturkänsliga verksamheter har försvunnit. Vi kan också se att arbetsgivarna överhuvudtaget visade större optimism jämfört med 2014. Man tror att antalet sysselsatta kommer att fortsätta att öka, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker hos Arbetsförmedlingen.

Enligt prognosen är det egentligen bara en bransch som kommer att ha negativ utveckling. Det handlar om skogs- och jordbruk. Och här handlar det framför allt om mjölkproduktion. Det här stämmer också väl överens med trender som rapporterats om i media. Allt fler väljer bort att bli mjölkbönder på grund av den dåliga lönsamheten.

Artikelbild

| En bit kvar. – Det ser bättre ut för Norrköping. Många unga kommer faktiskt i jobb, säger Inger Schroeder, arbetsförmedlingschef i Norrköping.

– Skola, vård och omsorg ser det däremot bra ut för. Det här är branscher som förväntas öka. Det här är en klar trendförändring. Samtidigt hämmar finansieringen dessa branschers utveckling, säger Annelie Almérus.

Andra branscher som gått och fortsätter gå bra enligt prognosen är hotell- och restaurang och handel. Det är också där som många unga får jobb i dag. Det vittnar Inger Schroeder, arbetsförmedlingschef i Norrköping, om.

– Vi ser att exempelvis lagerjobben förväntas bli färre. Samtidigt vet jag att många unga får jobb inom besöksnäringen. Fast å andra sidan säger arbetsförmedlarna att unga får jobb inom alla branscher. Det verkar inte vara lika knutet till en och samma bransch som förut, säger hon.

Trots de positiva tongångarna från Arbetsförmedlingen i sin prognos lyfter man fram ett par punkter som ska betraktas som utmaningar. Dels den höga ungdomsarbetslösheten i länet. Den är "särskilt påtaglig i östra länsdelen och Motala" Men också problemet med att få kvalificerad utrikesfödd arbetskraft snabbt i arbete.

Artikelbild

| Framtidsyrke. Skolan är en av de branscher som förutspås ha stor efterfrågan på arbetskraft.

– Vi känner också igen oss i den diskussion som finns om långa väntetider för validering av utrikesfödd arbetskraft och deras utbildning. Här hoppas jag att handläggningstiderna kan kortas. Men vi måste också jobba mer med våra kontakter med arbetsgivare. Det handlar också om att individanpassa åtgärderna. Både från vår sida och kommunerna, säger Inger Schroeder.