I början av 2017 ville fastighetsägaren Castellum bygga en ny ramp och trappa vid sin byggnad på Gamla torget. När man började gräva gjordes vissa fynd i den så kallade schaktningsövervakningen. Därmed beslutade Länsstyrelsen i Östergötland att arbetet i stället skulle övergå i en arkeologisk undersökning.

Nu har Arkeologikonsult, som utförde arbetet, sammanställt utgrävningen i en ny rapport.

– Vi hittade en rad olika intressanta lämningar, säger Josefine Låås, projektledare vid Arkeologikonsult.

Det som stack ut mest var en speciell klockgjutargrop med bevarat stenfundament – den enda klockgjutargrop som hittills har påträffats i Norrköping,

Hur unikt är det här fyndet?

– Jag skulle säga att det är ganska unikt. Jag känner bara till ett tiotal liknande fynd, säger Josefine Låås.

Efter en noggrann undersökning av material i gropen, bland annat analyser av keramik och 14C-datering, har man kommit fram till att klockgjutargropen härstammar från medeltiden.

– Vi tolkar det som att det rör sig om perioden slutet på 1100-talet och slutet på 1200-talet, säger Josefine Låås.

Med tanke på gropens placering gör arkeologerna bedömningen att den kan ha använts till att gjuta klockan vid den medeltida kyrkan S:t Johannes, som låg där nuvarande Hörsalen ligger i dag.

Vad händer med fyndet nu?

– Det ska givetvis bevaras på museum, men än vet jag inte exakt var det hamnar.