För femte året i rad vandrar Asylstafetten genom Sverige med syfte att uppmärksamma situationen för asylsökande och papperslösa. I måndags nådde Asylstafetten Norrköping där deltagarna höll en manifestation utanför Migrationsverket. Innan manifestationen deltog Asylstafetten även i ett torgmöte som Feministiskt Initiativ arrangerade mellan Spiralen-galleriorna.

Feministiskt Initiativs ena partiledare, Gita Nabavi, har vandrat med Asylstafetten från Kimstad till Norrköping.

– Det var tyngre än väntat att gå i värmen. Men för oss är det här ett litet äventyr och för många är det enda alternativet. Asylstafetten lyfter barn och ungas utsatthet i dagens asylpolitik. Jag gick med för att uppmärksamma asylfrågorna och få ta del av deltagarnas berättelser. Som det ser ut nu efterlevs inte barnkonventionen när det kommer till asylfrågor, säger Gita Nabavi.

Artikelbild

| "Vi vill sprida kärlek och berätta om vår historia", säger Alishir som spelar gitarr på bilden.

Farhad är aktiv i Asylgruppen i Norrköping och har vandrat med Asylstafetten sedan startpunkten i Jönköping. Han berättar att de får ta fler pauser och gå långsamt på grund av hettan. Ibland får de dra ner tempot för att de går bredvid motorvägar.

– Vi är ungefär 25 personer som går för att informera om vår situation. När vi kommer fram till städerna pratar vi med folk och berättar vår historia med hjälp av musik och teater. Regeringen säger att det är säkert att återvända till Afghanistan men det stämmer inte. Några av oss är kristna och homo- eller bisexuella och det skulle innebära döden att åka tillbaka. Folk dör där varje dag. Vi har ingen röst där och ingen röst i Sverige, säger Farhad.

18-åriga Alishir går med stafetten för andra året. Han har bott i Sverige sedan 2015 och berättar att framtiden är oviss.

– Jag har fått avslag men överklagat. Nu pluggar jag i Värnamo och har lärt mig språket, men det är en stor stress som gör det svårt att sova. Jag vet ingenting om min framtid. Vi drömmer om att leva som vanliga människor i en värld utan gränser, säger Alishir.

Artikelbild

| Cirka 25 personer deltar i årets Asylstafett.

Efter manifestationen fortsatte många deltagare till ABF-huset för fortsatta samtal och en välbehövlig vätskepaus. Imorgon vandrar Asylstafetten vidare mot Simonstorp. Den sjunde augusti beräknas vandringen nå sitt slutmål Älvsjö i Stockholm.