Det var vid lunchtid som de första observationerna gjordes av bävern. Den uppehöll sig under dagen i den så kallade Hästskodammen utanför Louis De Geer konsert och kongress i centrala Norrköping. Där rörde den sig ganska ostört i grässlänten mot Järnbrogatan.

Att det observeras bävrar i centrala Norrköping händer numera titt som tätt. I september mötte en flanör en bäver som kom gåendes på en bro inne i Industrilandskapet. I augusti förra året kom också en bäver och gick Dragsgatan och vidare ned mot Kungsgatan.

Även om de är roliga att titta på så kan de också ställa till en hel del problem. För en månad sedan tuggade en bäver av ett träd, på 50 centimeter i diameter, som lade sig tvärs över vägen vid Kvarsebo.

Artikelbild

| I lugn och ro åt bävern av vad den hittade i gräset vid Hästskodammen.

Vad gäller onsdagens observation av bäver i Hästskodammen så återstår det att se om den är där för att stanna eller om är ett tillfälligt gästspel.

Vintern tillbringar bävrar i sina underjordiska bon, med kortare simturer till det närbelägna matförråd. Men om det finns öppet vatten i form av små vakar utmed stränderna, kan den simma flera hundra meter under isen för att ta sig dit och fälla exemplevis en asp. Man kan ibland se krossad nyis på sådana ställen.