På sitt sammanträde i veckan gick nämnden helt på tjänstemännens förslag.

– Det finns vissa mallar för hur man ska räkna ut det här, säger Reidar Svedahl (L), ordförande i nämnden.

Kontorets tjänstemän har konstaterat att byggherren inte följt den ritning som bygglovet för huset i Västgötebacken grundade sig på. En sanktionsavgift har räknats fram enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen.

De förändringar som gjorts handlar om att arean har utökats, bland annat genom att en vägg i entrén flyttats och en balkong lagts till i ett hörn. Det har också gjorts ändringar på fasaden, till exempel har en 120 kvadratmeter stor takterass lagts till och andra material än de godkända har använts.

ED Bygg har fått bygglov för förändringarna i efterskott. NT var i kontakt med ED Bygg på torsdagseftermiddagen. I ett mail meddelar VD Anders Whass "Jag har inte tagit del av beslutet än. När vi får del av det får vi analysera och utvärdera. Har vi gjort något fel kommer vi betala eventuella avgifter".