Det var september förra året som händelsen inträffade. 28-åringen blev frustrerad när han inte lyckades få en mobilapp att fungera och gick då till angrepp mot frun inför deras barn.

Under rättegången uppgav 28-åringen att han inte visste varför han "valde att bita henne", men att han hade handlat i självförsvar.

Norrköpings tingsrätt beskriver 28-åringens agerande som "uppenbart oförsvarligt i situationen".

Straffet blir villkorlig dom med samhällstjänst i 75 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle ett sådant straff ha uppgått till två månader, enligt rättens bedömning.

28-åringen ska även betala 7 500 kronor i skadestånd för kränkning samt sveda och värk.