Fullt utbyggt kommer det varje termin vara 120 läkarstudenter från grundutbildningen placerade vid Vrinnevisjukhuset och på vårdcentraler i östra länet.

– I förra veckan fick studenterna, som nu går sin fjärde termin, veta på vilken ort de ska gå andra halvan av grundutbildningen. Alla de 20 studenter som ska studera i Norrköping hade det som förstahandsval, berättar Stergios Kechagias, professor i internmedicin och ordförande i gruppen som planerar för decentraliseringen av läkarutbildningen vid Linköpings universitet.

Bakgrunden till decentraliseringen av läkarutbildningen vid Linköpings universitet är ett beslut regeringen tog för några år sedan om att utöka antalet platser på läkarutbildningarna. För Linköpings universitet innebär det närmare 30 studenter fler per termin, från dåtidens 88 till dagens 116.

Artikelbild

| Läkarstudenter. Första terminen kommer 20 läkarstudenter att ha sin utbildning förlagd till Vrinnevisjukhuset och vårdcentralerna i östra länsdelen.

Det betyder att varje år ska närmare 700 studenter utbildas på kliniker och vårdcentraler.

För att minska trycket på Universitetssjukhuset sprids utbildningsplatserna till, förutom US, Vrinnevisjukhuset samt sjukhusen i Jönköping och Kalmar. För alla inblandade är det viktigt att utbildningen kommer att hålla samma kvalité oavsett vilken ort den bedrivs på.

– Att Vrinnevisjukhuset blir ett utbildningssjukhus för läkarstuderande är ett stort lyft för alla verksamheter på sjukhuset och för primärvården i östra länsdelen, säger Monica Hagman, närsjukvårdsdirektör i östra länsdelen, som omfattar förutom Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Finspång.

Hon ser också att läkarstudenterna innebär en bra rekryteringsbas för läkare i framtiden.

– Vi hoppas att många vill etablera sig i Norrköping eller andra delar av östra länsdelen efter utbildningen. Vi kommer också att jobba för att forskningen ska öka på Vrinnevisjukhuset och i primärvården. Även det kommer att bidra till att sjukhuset och östra länsdelen kommer att bli mer attraktivt att söka sig till.

Det är den andra halvan av den elva månader långa utbildningen som är decentraliserad till Norrköping, Jönköping och Kalmar. De första fem terminerna läser studenterna på plats i Linköping.

På Vrinnevisjukhuset har man redan vana av att handleda läkarstudenter som idag gör månadslånga praktikpass på olika kliniker.

– Vi ändrar arbetssättet, från att studenterna varvar kortare praktikpass på olika sjukhus med ett par veckors teori i Linköping, till att hela utbildningen sker på en och samma ort, säger Stergios Kechagias.

– Det är en förbättring för studenterna. Vet man att man ska vara på en ort i tre år istället för fyra veckor blir det lättare att planera sitt liv än att åka runt i kappsäck, säger han.

Det är en uppfattning som studenterna delar. Innan de gjorde sina val besökte studenterna de fyra orterna för att kunna skapa sig en bild av dem.

– Min uppfattning är att studenterna är nöjda med det nya upplägget. Det ger både trygghet och stabilare tillvaro när man får möjlighet att slå sig till ro på en ort, säger Emina Bjelak, läkarstudent och utbildningsansvarig för kurs ett till kurs fem.

Nu ska universitetet anställa lärare som ska arbeta på Vrinnevisjukhuset och sedan tidigare finns det lokaler där de blivande läkarna kan öva på patienter i simulerad miljö.

– Huvuddelen av den teoretiska utbildningen ska ges på sjukhuset. En del föreläsningar kommer att ske via länk från andra orter, säger Stergios Kechagias.