Mellan 1 januari 2017 till 30 april i år fick Taxikoncernen Taxibil i Östergötland drygt 2000 debiterade kvalitetsavdrag (viten) för brister i sin färdtjänst i länet. Det handlar om trafik i Norrköping, Linköping och länsöverskridande trafik. Enligt våra beräkningar handlar det om sammanlagt drygt fyra miljoner kronor som bolaget har fått betala för att man inte uppfyllt de krav som deras avtal med Östgötatrafiken har fastställt. Trots dessa brister har bolagets dotterbolag, Östgöta Taxi AB och Taxi Finans i Östergötland AB, fått stora tilldelningar av färdtjänstuppdrag från och med 1 juli nästa år och sex år framåt.

– Upphandlingen är ingen skönhetstävling. Vi kan inte titta på vad ett annat bolag har för historia när vi gör upphandlingar. Vi kan bara se på om de klarar de krav vi ställt upp inför upphandlingen. Efter det är det priset som får avgöra. De som vinner upphandlingen har klarat våra krav, säger Mattias Näsström, trafikoperativ chef hos Östgötatrafiken.

Hur ser kraven ut?
Artikelbild

| Emir Sobo, vd i taxikoncernen Taxibil i Östergötland. Han anser att företaget jobbar med att få ner antalet kvalitetsavdrag.

– Vi har en del allmänna krav och sen har vi en del så kallade "skall-krav". Bland annat ska det bolag vi skriver kontrakt med ha anställningskrav som motsvarar kollektivavtal. Chaufförerna ska alltså ha lön och förhållanden som motsvarar kollektivavtalet. Vi ställer också krav på att entreprenören inte får ha mer än högst 30 procent underentreprenörer som den anlitar. Vi har sett att det blir mindre problem om det är färre underentreprenörer, säger Mattias Näsström.

Den absolut vanligast orsaken till att taxikoncernen Taxibil i Östergötland fått böta under vår jämförelseperiod är att deras bilar har varit mer än 20 minuter sena till sina uppdrag. Tre av fyra debiterade kvalitetsavdrag handlar om just det.

– Nu jämför vi som sagt var inte subjektivt. Men generellt kan jag säga att det är meningen att kvalitetsavdragen ska vara kännbara och vi strävar efter att öka kraven, säger han.

Kan ni säga upp ett avtal som inte hålls?

– Ja. Det kan vi. Om kvalitetsavdragen är över tre procent på ett år av värdet på avtalet har vi rätt att dra tillbaka det. Om det är över fem procent på en månad tar vi ett samtal med entreprenören, säger Mattias Näsström.

Emir Sobo är VD för Taxibil i Östergötland AB. Han säger att han är medveten om de brister hans bolag har uppvisat. Samtidigt påpekar han att mycket har fungerat bra.

– När du tittar på de uppdrag som vi utför åt Östgöta Trafiken kan du även se att över 99 procent av de resor vi utför fungerar utan några förseningar eller övriga avvikelser. Kvalitetsavdragen som vi har haft har det senaste året har ändå varit på en oacceptabelt hög nivå och vårt mål är att få ner det. Ett enda kvalitetsavdrag är för mycket, säger han.

Enligt Emir Sobo pågår ett arbete just nu för att få ned antalet avvikelser. Arbetet sker tillsammans med Östgötatrafiken och det handlar om att utbilda förare. Men också om att köpa in nyare och bättre fordon.

Räknar ni med kvalitetsavdrag i summan för vad uppdraget kostar er när ni lägger ett anbud?

– Hur vi räknar i våra anbud och vilka kostnader som vi kalkylerar med är inget som vi kan kommunicera ut till allmänheten. Det jag kan berätta är att det nya avtalet som startar nästa sommar är upplagt på ett helt annat sätt gällande trafiken, schemaläggning av fordon, avlöning av taxiförare samt ersättningar till entreprenörer. Det kommer att resultera i en stabilare trafik och som kommer att fungera med mycket färre förseningar, säger han.