Under våren kom beskedet att den hett efterlängtade utbyggnaden av Ostlänken inte blir av. Inga pengar till projektet. Visserligen utreds ärendet en gång till. Men finansminister Anders Borg kan inte se att det finns något utrymme för den satsningen överhuvudtaget.

 

Artikelbild

- Det skulle vara robust olönsamt. Tyvärr håller inte de ekonomiska kalkylerna. Snabbtåg binder samman stora städer och vi har inte så stor befolkning att det skulle bli lönsamt. Det vore oansvarigt att satsa på den utbyggnaden, säger Anders Borg.

 

"Ansvarsfull" är ett ord som han gillar att använda. Läser man och lyssnar till intervjuer så återkommer alltid ordet.

 

Artikelbild

Långsiktiga satsningar
- För mig betyder ansvarsfull att man måste förstå att det är andras pengar som vi hanterar. Jag måste hålla i dem och se till att de används på bästa sätt. Det handlar om att vara långsiktig i sina satsningar. Man kan vinna politiska poäng på snabba lösningar. Men det är inte min uppgift att presentera kortsiktiga lösningar, säger han.

 

Artikelbild

Vad säger du till den som tycker att det är för många diskussioner om ekonomi och för få om visioner?

 

Artikelbild

- Jag har också visioner. Jag hoppas på ett Sverige utan obalans i finanserna. En arbetslöshet på högst tre, fyra procent. Men ekonomin kommer alltid först. Med en stark budget kan vi nå till visionerna. Det får inte vara så att man har orealistiska visioner som man vill genomföra utan att ha täckning för det i budgeten. Det handlar om ansvar.

 

Euro på sikt
Sedan Moderaterna tillsammans med alliansen tog över makten 2006 så har regeringen haft att göra med stora svängningar i ekonomin. Först strålande högkonjunktur, för att sedan med rasande fart bytas till djupaste lågkonjunktur. Nu har det kanske vänt igen. Kanske.

 

Artikelbild

- Jag är stolt över att vi har gått igenom krisen med starka finanser. Det är vi i stort sett ensamma om inom EU. Det är många länder som nu kommer att få gå igenom stora besparingar. Vi behöver inte göra det. Det går att känna tillförsikt inför framtiden, säger han.

 

Är det till och med så att vi ska vara glada att vi inte har euron i Sverige?

 

- Det har varit en finansiell kris. Vi ser att det finns länder med euro som klarat sig ganska bra. Som exempelvis Finland. Min ståndpunkt är fortfarande att det på sikt är bra för Sverige med ett införande av euro. Men opinionen är kanske inte den bästa nu och det finns en hel del som måste komma i ordning i euroområdet för att det skulle vara aktuellt. Jag tror inte att Sverige får euro inom nästa mandatperiod. Men på sikt.

 

Anders Borg vill inte direkt erkänna att det gjorts några större misstag av regeringen under mandatperioden. Kanske för att misstag är ett för starkt ord enligt hans sätt att se.

 

A-kasseavgiften
Men vilken semantik man än använder så kan han erkänna att regeringen höjde a-kasseavgiften för mycket i ett inledande skede. Att höjningen hade större effekter på medlemskapet i a-kassan än vad han hade trott. Och det var inte bra, säger han.

 

Anders Borg är förstås kritisk mot Socialdemokraterna och den rödgröna alliansen. Framför allt anser han att många av förslagen riskerar återhämtningen av ekonomin.

 

- Att satsa på bidrag i stället för arbetslinjen riskerar Sveriges ekonomi. Vi är bara i ett tidigt skede i återhämtningen och det här kommer att stoppa upp den. Det kan hända mycket än. Det finns flera andra ekonomier i Europa som kan få stora problem. Därför är det ytterst förvånande med alla dessa skattehöjningar som kommer att krävas för att de rödgröna ska kunna genomföra den politik man lovar.

 

Men vad är största enskilda problemet med de rödgrönas förslag?

 

- Att den stoppar upp återhämtningen för Sveriges ekonomi. Att man vill låna en massa pengar för att bygga ut bidragssystemen. Det är oansvarigt. Sverige behöver ha människor i arbete.