Idrottslärare Thomas Westerberg slår larm om ytbristen som drabbar Ebersteinska, men även Ektorpsringens skola och Norrköpings Montessoriskola som samsas på samma små utrymmen.

– Vet den högra handen vad den vänstra gör? undrar han och riktar sig till beslutsfattarna. När NT ringde runt kunde ingen med ansvar för byggnationer, skola eller stadsplanering svara på varför det inte ordnats med ersättningsytor:

– Hur stort är problemet? Jag är inte insatt i det, säger skolkommunalrådet Olle Johansson (S). Istället påpekar han vikten av att bygga förskolelokaler, enligt lagen.

Artikelbild

| Idrottslektion. Så här såg det ut vid ett tillfälle när barn från Montessoriskolan hade idrottslektion på grönområdet där det nu ska byggas en förskola.

De små barnen kanske också är i behov av fler utomhusytor?

– Jag tror de kommer att röra sig mot Strömmen, säger han och avser Motala Ström dit de kan ta en promenad.

Kikki Liljeblad (S), kommunalråd med ansvar för stadsplanering, hänvisar till utbildningsnämnden och kommunens fastighetsbolag Norrevo som förestår bygget av förskolan.

– Jag antar att de har sagt vilka ytor de vill ha och de får därför svara för varför de inte ordnat med ersättningsytor.

Artikelbild

| Platsbrist. Thomas Westerberg, idrottslärare på Ebersteinska skolan, konstaterar att Skolverket vill att barn och ungdomar är mer aktiva, men ändå minskar ytorna för idrottslektioner utomhus, på grund av byggnationer.

Men det ligger väl i stadsplaneringens intresse att på lång sikt planera för ytor där idrottslektioner kan bedrivas?

– Absolut! Samtidigt brukar vi ha en dialog med de som har sakverksamheten, och frågar vad de har för värderingar av utomhusytorna. Hur de sedan för dialogen internt får de svara på.

Artikelbild

| Ytor försvinner. Idrottsläraren Thomas Westerberg ser att det blir allt mindre plats för utomhusaktiviteter vid Ebersteinska.

Norrevos kommunikatör Daniel Ackermann hänvisar till Peter Tellman, lokalstrateg på utbildningskontoret – som inte alls vill uttala sig:

– Jag vill först tala med Thomas Westerberg, säger han.

Artikelbild

| Strategens uppgift. Peter Tellman är lokalstrateg på utbildningskontoret. Han ville inte svara på hur det ska ordnas med ersättningsytor för Ebersteinska, utan ville först ta kontakt med idrottsläraren Thomas Westerrberg.

För Thomas Westerberg är i alla fall ytbristen ett bekymmer:

– Tidigare hade vi idrottslektioner på Idrottsparkens träningsplan, men den finns inte kvar, säger han.

Artikelbild

| Inte insatta. "Jag är inte insatt i problematiken", säger skolkommunalrådet Olle Johansson (S) och kommunalrådet för stadsplanering, Kikki Liljeblad (S) skjuter ifrån sig frågan om ersättningsytor vid Ebersteinska.

– Vi får hålla till på en gräsplätt vid parkeringarna, säger han och berättar att det krävs samordning mellan berörda skolor för att kunna bedriva utomhusaktiviteter.

Thomas Westerberg visar Skolverkets riktlinjer, som tydligt betonar vikten av utomhusaktiviteter. Detta med tanke på att dagens ungdomar lätt blir stillasittande vid datorer och tv-spel.

– Skolverket har tryckt på om det här i kursmål och kunskapspkrav, säger han. Han hoppas kommunens ansvariga tänker till när några byggnader vid Ebersteinska ska rivas framöver, så att där ges plats för ytor lämpliga för idrottslektioner utomhus.