Kontinuitetsplan kallas det och syftet är att säkerställa att verksamheter fungerar också under ett IT-avbrott. Sådana planer håller på att tas fram för vård- och omsorgskontoret och är på gång för utbildningskontoret också, men det behövs för hela kommunen, anser revisorerna.

– Vi följer upp en liknande granskning som gjordes 2013 och har också granskat hur det ser ut inför den nya dataskyddsförordningen som kommer i maj i år, säger Eva Andersson (S) som är vice ordförande för kommunrevisionen.

Den nya förordningen innebär till exempel hårdare krav på hur personuppgifter hanteras.

Enligt granskningen har kommunen inte en tillräckligt bra kontroll på informationssäkerheten, bland annat när det gäller hur information skyddas och hur det i efterhand är möjligt att spåra vad som gjorts. Revisorerna tycker att ett arbete för att skapa ett ledningssystem för det bör startas snarast.

– Det handlar bland annat om hur man säkerställer att verksamheter inte påverkas av ett IT-avbrott och att uppgifter inte läcker ut till fel personer, säger Eva Andersson.

Rapporten beskriver också att det saknas en IT-strategi för kommunen och en tydlig strategi för e-tjänster. Det här är frågor som revisorerna anser ska hanteras på högsta kommunledningsnivå. Det är frågor för kommunstyrelsen, som nu ska svara på frågor i rapporten före slutet av mars.

– En del av det de pekar på är redan gjort, annat är på gång, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

De rent praktiska delarna är de enklaste, tycker han. Han inser att det behövs en ökad kompetens i kommunen, men det handlar inte enbart om det, anser han.

– Trots att de här frågorna innehåller väldiga möjligheter, och också en del faror, behandlas de ofta väldigt perifert i de politiska organen.

Han tror att det beror på att de flesta som engagerat sig politiskt har gjort det utifrån ett intresse för frågor som till exempel jämställdhet, vård eller skola.

– Även om det finns en rättvise- och jämställdhetsaspekt här också är den inte lika uppebar som om det saknas platser på särskilda boenden till exempel. Kopplingen till människors vardag är inte lika tydlig.

Han ser ett behov av att avsätta mer resurser till de här frågorna och han ser ett behov av att samarbeta över kommungränserna.