Befintliga säckpappersmaskin 9 byggs om till nästa höst när den ska tas i bruk.

– Produktionskapaciteten i maskinen är 160 000 ton per år, och nu ökar vi den med ytterligare 20 000 ton per år, berättar fabriksdirektör Tor Lundqvist. Det är en stor investering som ska genomföras – och den sker eftersom det finns efterfrågan på cementsäckar speciellt i Sydostasien. Länder som Thailand, Indonesien, Vietnam och Filippinerna har växande ekonomier och det byggs en hel del, vilket gör de till en intressant marknad för BillerudKorsnäs. Där är det vanligt att förpacka cement och annan byggmateriel i plastsäckar, men man har upptäckt att pappsäckar är mer miljövänliga och hållbara.

– Det finns en drivkraft där att gå från plast- till papperssäckar, och det vill vi bidra till, säger Tor Lundqvist. BillerudKorsnäs har tagit fram produkten QuickFill, ett hållbart säckpapper lämpat för cementindustrin.

– Det är ett starkt och poröst papper. När man fyller cementsäckar ska det gå fort, cementpulvret blåses in i säcken. Men med de här säckarna dammar det inte, säger Tor Lundqvist och berättar att pappret tillverkas av gran och tall från skogar i Östergötland. BillerudKorsnäs köper massaved av lokala skogsägare.

Under ett år har företaget förberett uppgraderingen av pappersmaskinen, och bolagets styrelse har nu godkänt investeringen på 260 miljoner kronor.

Investeringen innebär ingen förändring av bemanningen vid pappersmaskinen.