– Det är jätteroligt att vi fått igenom en ordentlig satsning på välfärden, säger oppositionsrådet Mona Olsson (V) som också kallar pengarna vänstermiljarderna, eftersom det var vänsterns utgångskrav som gick igenom helt och hållet.

Kommunstyrelseledamoten Nicklas Lundström (V) är både stolt och glad över beskedet från regeringen och menar att det här nog är den största välfärdssatsningen på 2000-talet.

– Vi har inte sett fördelningsmodellen, men det handlar om ungefär 130 miljoner kronor per år för Norrköpings del. Det är inte fråga om någon tillfällig satsning, vilket innebär att man vågar anställa folk, Det är också viktigt för vi vill att det ska bli anställningar i välfärden av det här, säger han.

Artikelbild

Stora behov

Mona Olsson menar att behoven i Norrköping är stora och då främst inom hemtjänsten där hon menar att personalen går på knäna och har ett stort behov av fler arbetskamrater. Hon vill också att det här ska innebära att det blir fler platser på äldreboendena och fler personal som vårdar.

– Men även skolan är ett utsatt område, då personalen är hårt belastad och vi har stora barngrupper. Vi har alldeles för få lärare och vi behöver mer stödpersonal. Ja, vi behöver extra allt, säger hon.

Med de här pengarna Hoppas vänsterpartiet också att de kan återupprätta Träffpunkterna och till och med att skapa fler.

Artikelbild

300 nyanställningar

Nicklas Lundström anser att Norrköpings skolor inte är tillräckligt bra idag, men med de här pengarna skulle man kunna anställa cirka 300 personer i Norrköping.

Artikelbild

– Det skulle innebära en hel del lärare. Vi är en god bit på väg, säger han och menar att det är nu vänsterns stora uppgift att se till att pengarna går till just utbildning, vård och omsorg.

Vänstern i Norrköping är väldigt kritisk till hur tidigare satsningar på vården gjorts.

Artikelbild

– Det har nästan bara handlat om privatiseringar. Hemtjänsten är det stora experiment, Där största delen av välfärden läggs ut på privata, säger Nicklas, som befarar att privatiseringen i Norrköping inom vård och skola innebär att en del av pengarna, som nu ska satsas på välfärden, kommer att försvinna bort och kan bli till vinster istället för att användas till att anställa nya.

Vänsterns uträkning av hur stor del av miljarderna som ska komma Norrköping till del har de baserat på folkmängden, exakt hur många miljoner det slutligen blir är fortfarande oklart.

– Det kan till och med bli mer, tror Nicklas Lundström.