När byggarbetarna återvände till sin arbetsplats på Garvaregatan på tisdagen gjorde de en tråkig upptäckt. Någon gång under nyårshelgen hade inbrottsjuvar tagit sig in på bygget och successivt arbetat sig igenom rum efter rum, och stulit maskiner och arbetsredskap för hundratusentals kronor.

– Det är jäkligt surt. Vi har fullt ös här på bygget, men så saknar vi massor av maskiner, säger Jakob Chabiuk, platschef för byggherren Sefab.

Han berättar att det framförallt är de mindre maskinerna som är stulna, allt från skruvdragare till cirkelsågar, och att en sådan här stöld oundvikligen leder till ett produktionsbortfall.

– Det får lösas genom att hyra verktyg och köpa in nytt, men då är det beställningstider som fördröjer allt. Och det blir mycket administration, säger Jakob Chabiuk.

Stölden från Yllefabriken är också bara ett av många exempel på en problematik som är långt ifrån ny.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) sjönk antalet anmälningar gällande inbrott på byggarbetsplatser mellan från år 2000 till 2013, men från 2014 har de ökat igen. 2016 anmäldes 4 750 inbrottsstölder från byggarbetsplatser i hela landet, vilket då var den högsta siffran på tio år.

Hur många byggstölderna var under 2017 är fortfarande oklart, då Brå ännu inte redovisat sina siffror. Men enligt polisens egen statistik skedde 228 stölder från byggarbetsplatser i Östergötland under 2017. Och bara under augusti och september skedde hela 40 byggstölder i länet, varav merparten i Linköpingstrakten. Och då finns det sannolikt också ett stort mörkertal, tror Joakim Wallberg, analytiker på brottsamordningen.

– Det är många som inte anmäler, det vet vi sedan tidigare. Så då är det svårt att uppskatta hur mycket det är.

Och att utreda den här typen av brott är heller inte lätt, förklarar han vidare. Dels kan det vara svårt att säkra teknisk bevisning på en plats där det rör sig så mycket folk, och inbrotten har sällan några vittnen.

– Det är lätt att göra, det har högt värde, det är en låg upptäcktsrisk, summerar Joakim Wallberg byggstölderna utifrån gärningsmännens perspektiv.

På Yllefabriken lyckades tjuvarna ta sig runt larmen, och kunde sedan arbeta mer eller mndre ostört. Men att helt gardera sig från den här typen av stölder går nog inte, tror platschefen Jakob Chabuik.

– Det vi kan göra är att utöka larmen, det är där man får börja.