Under många år har Norrköpings kappsimningsklubb (NKK) drivit kafét på Centralbadet. Men klubben meddelade nyligen Medley att man inte längre vill driva verksamheten.

– Det har varit mycket svårt för oss att få lönsamhet i kaféet med så få besökare som verksamheten har. Vår primära verksamhet är ju att fokusera på simningen och därför väljer vi nu att helt lägga våra krafter där, säger Mattias Haag, ordförande NKK.

Så fort Medley fick veta att NKK inte vill fortsätta driva kaféet vidare började man att leta efter en ny arrendator och en lösning verkar vara nära.

– Vi för just nu samtal med tre olika personer som är intresserade av att driva kaféet, säger Martin Lind på Medley.

– Den nya arrendatorn kommer säkert att vara på plats till den första juni då NKK:s avtal går ut, säger han.

Medley vill ha en kaféägare som har ett utbud som passar allt från elitidrottaren till barnfamiljen och Norrköpings kommun vill också godkänna den som tar över driften för att säkerställa att verksamheten följer kommunens riktlinjer. Avtalet kommer att bli tvåårigt.