När Tesla Club Sweden, en bilklubb för elbilister (oberoende från företaget Tesla), i augusti förra året tilldelade Norrköping jumboplatsen i sin lista över de bästa storstäderna för elbilister hade stan det lägsta elbilsinnehavet per capita. Något som Norrköpingsborna verkar ha bestämt sig för att ändra på.

Under årets första halvår ökade försäljningen av elbilar i Norrköping med ungefär 73 procent jämfört med samma period förra året, enligt färsk statistik från SCB. Det är högre än ökningen för hela Sverige. För hela landet ökar elbilarna med ungefär 64 procent.

Slår man dessutom ihop elbilar, elhybrider och laddhybrider till en kategori har de ökat med cirka 74 procent medan de i hela landet, och i Östergötland, endast ökat med 40 procent. Den största förbättringen är i Norrköping är elhybriderna, bilar med en förbränningsmotor och en elmotor. Försäljningen av elhybrider har nästintill fördubblats (en ökning med 96 procent) jämfört med först halvåret 2016.

Artikelbild

| Intresset för elbilar ökar.

Samtidigt ligger bensin- och dieseldrivna bilar kvar liknande nivåer som föregående period. Bensindrivna bilar ökar med 7 procent i Norrköping, men bara 2 procent i hela landet. Dieselbilarna minskar med 1,5 procent i båden Norrköping och riket i stort.

Titeln Sveriges värsta stad för elbilister tilldelades Norrköping mycket på grund utav avsaknaden av laddstolpar. Enligt Tesla Club Sweden hade stan då enbart fyra laddplaster, även om kommunalrådet Karin Jonsson (C) menade att det fanns fler än så.

Nu, knappt ett år senare, har det tillkommit ännu några till laddstolpar.

– Sen är det inte bara kommunen som ska bygga laddstolparna, även den privata sektorn behöver vara med, säger Karin Jonsson som menar att det stora behovet av laddplatser inte finns på allmän plats.

– Vi vill vara behjälpliga för företag som vill bygga laddstolpar på allmän plats. Sen ska man ha klart för sig att de flesta inte laddar sina bilar på publika platser, utan i sina bostäder under nätterna, visar de flesta undersökningar.