I januari åtalades den numera 43-åriga kvinnan för bedrägeri för brott hon begått under våren 2013. Kvinnan hade då, som vi tidigare berättat, arbetat som personlig assistent åt en cp-skadad man, och fått förtroendet att betala hans räkningar med hjälp av hans personliga bankdosa.

Detta utnyttjade hon till att föra över sammanlagt 233 250 kronor till sitt eget konto – pengar som bland annat användes till att betala en plastikoperation, framgår av domen från Norrköpings tingsrätt.

Men trots att tingsrätten ser flera försvårande omständigheter i fallet, där 43-åringen bland annat "visat stor hänsynslöshet" gentemot målsägaren, blev påföljden mildare än det egentliga straffvärdet på ett års fängelse.

Artikelbild

| Kritiserar polisen. Att 43-åringen fick ett lägre straff berodde på den "utomordentligt långsamma utredningen", skriver Norrköpings tingsrätt.

Påföljden för kvinnan blev en villkorlig dom med 160 timmars samhällstjänst, vilket motsvarar sex månaders fängelse – alltså hälften av det ursprungliga straffvärdet.

Anledningen till det är den "utomordentligt långsamma utredningen", som från att anmälan lämnades in i augusti 2014 tog över tre år att färdigställa.

– Det är ju så att den som är åtalad för brott också har rätt till en prövning inom skälig tid. Och att det nästan tar fem år från att brott begås till att det hamnar i domstol, det är ju på tok för lång tid, säger Lars-Gunnar Lundh, lagman vid Norrköpings tingsrätt.

Han är mycket kritisk till hur polisen hanterat fallet, dels på grund av att straffvärdet fick sänkas, och dels på grund av att det rörde ett särskilt utsatt brottsoffer.

Och dessutom fanns det en överhängande risk att kvinnan helt skulle gå fri från ansvar. Det första av de åtta bedrägerierna skulle nämligen preskriberats i slutet av mars, det sista i juni.

– Får inte tingsrätten tag i personen i tid, då preskriberas brottet. Det är tidpunkten från när man delges ansökan som bryter preskriptionen, förklarar Lars-Gunnar Lundh.

Så om hon hade hållit sig undan, då hade det kunnat preskriberas?

– Absolut, det fanns en påtalig risk för det.

Utöver den villkorliga domen dömdes den 43-åriga kvinnan också till att betala tillbaka de 233 250 kronorna, exklusive ränta, i form av ett skadestånd till den målsägande mannen. Hade brotten hunnit preskriberas hade han fortfarande kunnat få tillbaka de pengarna, men då hade han varit tvungen att stämma sin forna assistent i ett civilmål. Förutom att han då riskerat att få betala rättegångskostnaderna själv hade han även fått presentera egna bevis och föra sin egen talan inför rätten.

Nu undveks en sådan situation nätt och jämnt, men ärendet inte det första där Norrköpings tingsrätt kritiserar polisen för långsam handläggning.

LÄS MER:Kritiken: Polisen är för långsam i ungdomsmål

En förklaring är att bedrägerierna har ökat lavinartat de senaste åren och att polisen helt enkelt inte hinner med, säger Jan Staaf, chef för polisens utredningssektion.

– Det är ju inget försvar att vi inte lyckats rekrytera i den takt vi behöver, det får man ju se som ett misslyckande. Samtidigt ska man också ha klart för sig att vi la väldigt mycket resurser på ett stort, stort fakturaärende där vi tog ett nationellt ansvar, och där vi lagförde en mängd personer för en tid sedan. Där såg man vår sårbarhet när vi hade ett så här stort ärende, som kanske var för stort för oss att mäkta med.

– Det är förmodligen en av flera orsaker till att det här ärendet blev långsamt handlagt, och det är väldigt olyckligt. Det är vi givetvis inte nöjda med, säger Jan Staaf.