Deras slogan är ”Det finns alternativ till fyrkantiga lådor”. Arkitekturupproret startade som en folkrörelse 2014 och visionen är vackrare byggnader i nyskapande klassisk stil. Man motsätter sig den modernistiska arkitektur som man menar är förhärskande idag.

– Vi vill bryta smakmonopolet, det handlar om demokrati och att alla ska få vara med och bestämma vad de vill se i det offentliga rummet.

Henrik Algotsson reser varje sommar runt i Sverige för att titta på byggnader och samla material till Arkitekturupproret. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och verksamheten går ut på att skapa debatt kring rådande arkitekturnormer genom att bland annat ordna föreläsningar, nätverka med involverade i frågan och erbjuda diskussionsforum för intresserade.

Artikelbild

| Parkeringshus. Henrik Algotsson framför den enligt honom fulaste byggnaden i Sverige.

1900-talets Europa präglades av modernismens nydanande idéer om arkitektur som något maskinellt och utomjordiskt med arkitekter som Le Corbusier och Walter Gropius i spetsen. Under framförallt 60-talet jämnades mängder av äldre fastigheter med marken runtom i Sverige för att ge plats åt nya byggnader.

– Man tyckte att ”gamla lort-Sverige ska bort”. I Norrköping revs många hus innan man visste vad man skulle bygga istället. På grund av detta stod stora ytor tomma under långa perioder och staden såg nästan ut att ha blivit bombad.

Henrik Algotsson pekar ut gallerian Dominos byggnad som ett exempel på ”ful” arkitektur. Den uppfördes 1964 för att husera dåvarande Domus, detta efter att man rivit de äldre stenhus som tidigare stått på platsen.

– Norrköping är en fin stad, men enligt vår vision skulle man åtminstone behöva snygga till en del byggnader för att känslan ska bli mer enhetlig.

Artikelbild

| Rivningsår. Under 60-talet revs ett stort antal byggnader i Norrköping för att lämna plats åt ny, modernistisk arkitektur.

Henrik Algotsson säger att det inte handlar om att bygga om hela staden för dyra pengar. Han menar att viljan snarare är att de fulaste modernistiska byggnaderna ska fixas till så att de blir vackrare, men främst att man vid nybyggnationer ska återkoppla till byggnadsideal som rådde före 1900-talet.

– Undersökningar visar att de flesta tycker bättre om det äldre stilidealet. Vår samtid ska se ut som vi vill att den ska se ut. Mänsklig och lik naturen, naturen är inte fyrkantig.

Artikelbild

| Fult. 1964 ersatte det före detta Domushuset gamla klassiska stenhus.

Henrik Algotsson avslutar sitt besök i Norrköping med den enligt honom allra fulaste byggnaden i hela Sverige: parkeringshuset Ankaret. När det kommer till den här byggnaden förstår han ingenting. Domen mot Norrköpings arkitektur är dock inte enbart hård:

– Rådhuset är ett otroligt hus och dess siluett är enligt mig den starkaste symbolen för Norrköping. Även industrilandskapet är givetvis fantastiskt vackert, det höjer helhetsintrycket av staden enormt mycket!