Det är oppositionsrådet Mia Sköld (MP) som i början av året lämnade in en motion där hon föreslår en utredning av simkunnigheten i årskurs sex och att det vid behov ska inrätta möjligheten för barn till kostnadsfri simskola under loven.

Enligt grundskolans kursplan ska elever i årskurs sex kunna simma 200 meter varav 50 meter ryggsim. I årets rapportering finns kanske inte alla skolor med ännu, men simkunnigheten är bristfällig. En del av dem som inte kan simma är nyanlända elever, som kanske aldrig varit i vatten på det sättet tidigare.

I yttrandet till utbildningsnämndens nästa sammanträde beskrivs hur antalet pass hos Medley inte räcker till. Det finns tider i badhusen i Åby, Råssla och Skärblacka, men det innebär längre restider för skolorna i stan. När antalet elever nu ökar kommer också problemet med badtider att bli större.

Norrköpings Kappsimningsklubb ser inte att de korta skolloven ger plats för tillräckligt många badtillfällen för att eleverna ska få den övning som krävs. Dessutom skulle det bli för trångt och oroligt i bassängerna eftersom många andra barn och familjer brukar vara i badhuset på loven.

I höst kommer Himmelstalundsbadet att ha öppet en vecka in på terminen för att skolorna ska kunna gå dit för att kontrollera elevernas simundervisning. Utredningen om hur simundervisningen ska klaras fortsätter.