Sedan februari i år har elever på Ektorpsringen varit med i EU-projektet #cothink. Det är ett samarbete mellan fem olika skolor i fem länder. Tanken är att man ska möta utmaningarna skolan står inför vad gäller programmering och digital kompetens, som dessutom kommer att finnas med i grundskolans läroplan i höst.

De flesta tänker på ren datorprogrammering, men allt vi gör är programmerat. Att till exempel baka handlar om programmering, att följa ett recept är en instruktion och ett program.

– Det handlar om att få ett större tänkande och förståelse om hur saker fungerar, säger Ewa Strömstedt, lärare.

Artikelbild

| Belma Colic, Nellie Lundberg, Jennifer Petersson och Ellen Harbman går i klass 6A.

Och för att nå det finns det flera sätt. I detta projekt skapar eleverna instruktioner till en dans. Sedan skickas instruktionerna till de andra klasserna i Europa.

Belma Colic, Nellie Lundberg, Jennifer Petersson och Ellen Harbman går i klass 6A.

– Det var roligt att dansa, men killarna tröttnade snabbt. Inte alla, men de flesta, säger de.

Alla verkar göra instruktioner på olika sätt. Meningen är att lösa problem gemensamt och lösningarna varierar mellan olika länder.

Artikelbild

| Inta alla killar tröttnade på att dansa.

– Vi skrev ner instruktionerna och tog bilder på oss själva.

– Vår dans var nog ganska svår med många instruktioner. Den var inte lätt att tolka. Men det blev ganska bra, mer lik våra instruktioner än vi trodde, säger de när de såg hur man i Finland tolkade deras instruktioner.

Artikelbild

| Sedan februari i år har elever på Ektorpsringen varit med i EU-projektet #cothink.

De tycker att projektet är lärorikt.

– Man lär sig att samarbeta och att alla lär sig saker på olika sätt.