På torget mellan Domino och Linden i centrala Norrköping är det mest röda och blå färger på jackorna hos de som stannat för att lyssna på debatten. Andra partikamrater delar ut flygblad och moderata karameller som bjuds generöst över partigränserna.

I Norrköping har Moderaterna och Socialdemokraterna mötts på offentliga platser i flera korta debatter under valrörelsen. För de bägge regionråden Kaisa Karro och Marie Morell var tisdagens debatt det andra tillfället där de fick upprepa sina argument. Medan Marie Morell vill se ett tydligt ledarskap inom vården för att komma tillrätta med problem som köer och personalbrist talar Kaisa Karro om att man inte får glömma att östgötsk sjukvård står sig mycket väl både nationellt och internationellt sett.

– Men visst finns det köer och vi behöver fortsätta satsa på att utbilda allmänläkare, låta personal ägna sig åt det de är utbildade till och satsa mer på digital vård nära människorna, sa Kaisa Karro.

Artikelbild

| Folkbladets chefredaktör Widar Andersson ledde debatten mellan de bägge regionråden, Kaisa Karro (S) och Marie Morell (M).

En tydlig skiljelinje mellan Socialdemokraterna och Moderaterna är vem som ska utföra sjukvården. Socialdemokraterna vill inte privatisera. Moderaterna vill öppna för fler privata utförare.

– Det kan vara ett sätt att locka fler människor att jobba inom vården. Men det räcker inte. Vi måste också våga ställa om till fler digitala lösningar när befolkningen blir äldre och mer sjukvård behövs, sa Marie Morell.