Få har väl missat att orienteringsfesten O-ringen landar i våra trakter i sommar. Den 21–27 juli kommer cirka 20 000 deltagare att tillfälligt flytta till Norrköping med omnejd. Enligt arrangörens beräkningar kommer det bli cirka 2 400 campingplatser i O-ringenstaden som ska byggas på Himmelstalundsfältet.

Området har många fornlämningar, hällristningarna är de mest kända, därmed krävs tillstånd från Länsstyrelsen i Östergötland. Nu har länsstyrelsen gett klartecken till camping, dock på vissa villkor.

En hygienstation och ett par grillplatser måste flyttas till annan plats, dessutom ska fornlämningar inhägnas så att ingen kan ta genväg över dem. Arrangören ska även sätta upp ett staket eller liknande kring just hällristningarna.