De är två gamla lok som tillverkats vid samma tid efter varandra. Det äldsta har beteckningen 1366 och det andra 1367. Båda är två mäktiga ånglok som gick på våra järnvägar en bit in på 1960-talet. Den äldsta av de två, som Stambanans vänner har, slutade i trafik 1954.

– Den provkördes lite senare, så nu är det 60 år sedan den senast eldades och provkördes, medan den andra provkördes för 8 år sedan, säger Kjell Karlsson, maskinansvarig hos Stambanans vänner och en riktig entusiast som intresserat sig få gamla tåg sedan 30 år tillbaka.

Båda loken kommer norrifrån, den ena från Brunflo och den andra från Älvsbyn.

Artikelbild

| 99 åring. De var 60 år sedan det här ångloket med beteckningen 1366, provkördes och testades. Nu var det dag att tända på igen.

Anledningen till att man nu dammar av de båda loken är att man skall göra en slutbesiktning av ångpannorna och då har man ett år på sig att få köra på de vanliga järnvägarna.

Trots sin ålder går det att köra loken i en relativt hög hastighet.

–90 km/tim, säger Kjell Karlsson, men tillägger med ett leende att det går att få upp dem i 120 km.

Tanken är att när de väl fått igång de gamla ångloken så ska de kunna rulla på industrispåren i Norrköping och under augustifesten kommen stambanans vänner att bjuda in allmänheten till en åktur.

Artikelbild

| Entusiast. Kjell Karlsson, maskinanvarig hos Stambanans vänner har varit intresserad av ånglok i över 30 års tid.

För att finansiera sin verksamhet så gick några ihop för att köpa fem ellok, som de idag hyr ut. En i norr och en söder.

Kjell Karlsson kan berätta mycket om sina lok och en lite udda historia som han berättar är om ånglok 1367.

Artikelbild

| Tänder på. Det var 60 år sedan det senast brann i den här pannan. Nu tänderTommy Andersson på för att få upp ångan, men det tar tid innan det går att köra Loket igen.

– Det är en Quisling, den var uthyrd till Norge mellan 1943 och 1945 och var det tyskarna som använde den. En mörk historia om det granna ångloket, avslutar han.