De religiösa friskolorna bidrar till ett mer segregerat samhälle, och inga barn ska behöva utsättas för religiös påverkan i skolan. Så löd budskapet från Socialdemokraterna när partiets nya vallöfte presenterades under tisdagen: Att förbjuda religiösa friskolor.

Men att straffa alla religiösa friskolor för att några få ertappats med allvarliga brister i synen på demokrati och jämställdhet är inte rättvist, menar Jan Rosman, grundare av den kristna friskola som numera heter Johannesskolan.

– Jag tycker att åtgärden är alldeles för grov. Varför amputera hela armen när du har ett litet problem på nageln?

Artikelbild

| Orättvist. "Om de ska förbjuda religiösa friskolor, då har de dragit alla över en kam", säger Isam Bardagji, huvudman för muslimska Kunskapsljuset.

Han får medhåll från Isam Bardagji, huvudman för den muslimska friskolan Kunskapsljuset.

– Ja, jag tycker att om de ska förbjuda religiösa friskolor, då har de dragit alla över en kam. Utom en minoritet. Varför ska judiska friskolor erkännas och inte de övriga?

Skälet till det, enligt Aftonbladet, är att judar räknas som en nationell minoritet i Sverige, och att deras skolor därför skyddas av särskild lagstiftning.

Såväl Isam Bardagji som Jan Rosman ser hellre att Skolinspektionen ges ett större mandat att granska religiösa friskolor, för att komma åt eventuella problem med könsdiskriminering och bristande demokratisyn.

Men även Kunskapsljuset har vid flera tillfällen fått hård kritik från Skolinspektionen, då gällande kvaliteten på undervisningen.

– Ja, men inte när det gäller vår profil. Det har aldrig hänt under de här 20 åren, säger Isam Bardagji.

Varken han eller Jan Rosman på Johannesskolan känner någon större oro för att förslaget kommer bli verklighet.

– Man tror att det finns en folkopinion som skulle stödja ett sådant här förslag därför och rösta på Socialdemokraterna. Men jag är inte så säker på att det blir en valvinnare för dem, säger Jan Rosman.

Han förklarar också varför han anser att religiösa friskolor behövs i Sverige.

– Jag menar att en kristen skola inte på något sätt är ämnad att begränsa elevernas tänkande och tro, utan tvärtom genom att vara tydlig med vad en del lärare har för uppfattning, också lämna utrymme för alla andra tankar. Jag tror vi har de bästa förutsättningarna för att föra en sund och öppen dialog med eleverna, så att de landar i en egen bärande tro.