För två år sedan tecknade många kunder på Vikbolandet avtal om att ansluta fiberbredband till sina fastigheter. Men sedan dess har arbetet, som leds av företaget IP Only, blivit försenat. Vissa kunder kommer att få vänta ända till sommaren 2019 innan de kopplas upp.

Men den 3 december kommer det gamla kopparnätet att tas ur bruk, vilket innebär att vissa områden riskerar stå helt utan fast internetuppkoppling under mellantiden. Då 4G-nätet heller inte täcker alla delar av halvön kan vissa Vikbolandsbor rentav komma att sakna möjlighet till en snabbare internetuppkoppling som klarar moderna användningskrav.

De som löper störst risk att drabbas är de som bor längst ut på Vikbolandet.

– Vi bygger från Norrköping och utåt, så det är klart att de som bor längst ut i kustbandet av byggnadstekniska skäl blir de som ansluts sist, säger Pär Ljunggren, regionchef på IP Only.

Han är också medveten om att det kan bli ett glapp för vissa kunder.

– Det är tråkigt, det här händer ju över hela Sverige just nu med kopparnätsnedläggningen. Det finns ingen dialog mellan myndigheter och aktörer på marknaden om att man skulle kunna fördröja det några månader medan man bygger ut. Man har bestämt sig för att släcka ned det och det är ingen som kan påverka den processen, säger han.

Inger Gunterberg på Telias pressavdelning bekräftar att de inte ändrar datumen för nedsläckningen, men säger att de också för en dialog med kommunerna innan besluten fattas.

– Det är kommunen som ansvarar för den övergripande planen för utbyggnad av infrastruktur, så självklart tas det i beaktande i en sådan pågående diskussion. Men när vi väl har fattat beslutet, då gör vi inga justeringar. För då är det taget ett beslut på grundval av hur det ser ut och att det är viktigt för oss att göra den här förändringen.

Pär Ljunggren på IP Only lovar dock att de ska se över möjligheten att prioritera de områden som drabbas av ett nedsläckt kopparnät.

– Ja, det kan vara en idé att titta på det.